Interne auditor / interne controleur (m/v) voor de FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je analyseert processen en procedures, identificeert en evalueert risico’s en beheersmaatregelen inzake de interne administratieve en financiële werking en je formuleert verbetervoorstellen om een goede werking van de interne controle en het legaal en efficiënt werken binnen de FOD Financiën te verzekeren:

 • Je verzamelt en analyseert informatie m.b.t. de organisatie en de reglementeringen om over voldoende achtergrond te beschikken om de controleactiviteiten of audits te kunnen uitvoeren (door de entiteit opgeleverde informatie, reglementeringen en procedures,…).
 • Je beoordeelt de werking van de organisatie. Dit bestaat onder andere uit het
  verifiëren van de verkregen informatie op consistentie en op conformiteit met de
  in de organisatie van toepassing zijnde reglementering en het uitvoeren van de
  auditopdracht of interne controleactiviteiten.
 • Je rapporteert vaststellingen en aanbevelingen aan het betrokken management en je creëert hiervoor op overtuigende wijze draagvlak bij de betrokken partijen.
 • Je stelt verbeteringsvoorstellen voor op basis van de uitgevoerde onderzoeken en analyses.
 • Je formuleert pragmatische aanbevelingen tot optimalisatie van het interne controlesysteem en je formuleert oplossingen voor concrete risico’s of organisatorische problemen.
 • Je formuleert op basis van uitgevoerde analyses en evaluaties, pragmatische aanbevelingen om het gevoerde beleid maximaal op de reglementering te laten aansluiten.
 • Je volgt de entiteiten op bij de implementatie van de aanbevelingen die werden geformuleerd in het kader van een risicoanalyse of interne auditopdracht op basis van de actieplannen die door de betreffende entiteit worden opgesteld.
 • Je hebt in je analyses en evaluaties de nodige aandacht voor fraudemechanismes en integriteitsschendingen en voor preventieve maatregelen inzake fraude.
 • Je draagt bij tot de conceptuele ontwikkeling van beheersinstrumenten of kwaliteitssystemen.
 • Je volgt de methodologische ontwikkelingen gelieerd aan interne controle en/of interne audit op.
 • In deze functies draag je bij tot het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • valorisatie van anciënniteit is mogelijk
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • telewerken of satellietwerken
 • flexibele werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar