Institutioneel analist bij de prudentiële toezichthouder

 • Fulltime
 • Brussel
 • 2 jaar geleden geplaatst

Nationale bank van België

Omgeving

De analist werkt voor de dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen, dewelke instaat voor het toezicht op méér dan honderd kredietinstellingen en beursvennootschappen met uiteenlopende omvang, activiteiten en risicoprofiel, en dit ongeacht of de instelling ressorteert onder het toezicht van het Single Supervisory Mechanism (SSM of Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme). De dienst ziet erop toe dat de individuele instellingen hun activiteiten op een veilige wijze en in overeenstemming met de regelgeving organiseren.

Functie

Binnen deze dienst zal de analist verantwoordelijkheden toegewezen krijgen met betrekking tot één of meerdere instellingen, binnen een multidisciplinair, internationaal toezichtsteam, werkzaam in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Toezichtsmechanism (GMT).

Hij/zij zal toezien op de naleving van de prudentiële regelgeving door de financiële instellingen. Daarbovenop zal hij/zij de risico’s van de financiële instellingen en de financiële sector analyseren en hierover rapporteren. Tevens kan hij/zij gevraagd worden om mee te werken aan de ontwikkeling van regulering en toezichtbeleid van de financiële sector.

Wij bieden u:

 • een verantwoordelijke en afwisselende baan, met ruimte voor initiatief en groeimogelijkheden
 • de ontwikkeling van uw kennis door permanente professionele vorming
 • een veelzijdige en boeiende maatschappelijke functie
 • een optimale ondersteuning en coaching binnen het team en door de hiërarchie
 • een uitstekende balans tussen privé-leven en werk in een internationale omgeving
 • een competitief pakket sociale voordelen.

Profiel

 • houder zijn van een master in rechten of gelijkwaardig door ervaring
 • over relevante ervaring beschikken met bancaire regelgeving (inclusief beursvennootschappen) of bereid zijn zich in deze domeinen grondig in te werken
 • functioneel tweetalig NL/FR en goede kennis van het Engels
 • zelfstandig, maar ook bereid zijn om in teamverband te werken in een multidiscplinaire en internationale context
 • getuigen van aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties
 • over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest beschikken
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • zin voor initiatief en organisatie hebben
 • assertief zijn en beschikken over redeneervermogen en overredingskracht
 • stressbestendig zijn
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Aantrekkelijk pakket

 • behoorlijk salaris: de Nationale Bank biedt loonvoorwaarden die te vergelijken zijn met die van de banksector. Naast een concurrerend aanvangsloon, geniet je een evenwichtig opgebouwde loonprogressie
 • een greep uit ons goed uitgebouwd voordelenpakket: een groepsverzekering, medischekostenplan, tegemoetkoming in hypothecaire lening, bovenwettelijke gezinsbijslagen, breedbandverbinding, …
 • eigen bedrijfsrestaurant en diverse culturele en ontspanningsmogelijkheden (waaronder een mediatheek)

Flexibiliteit

 • flexibele werktijden: je kunt het begin en het einde van je werkdag tot op zekere hoogte zelf bepalen en extra prestaties worden beloond
  • gezinsgebonden faciliteiten: ze zijn bedoeld om werk en gezin zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen; tijdens het schoolverlof kunnen je kinderen naar onze vakantiekolonie
  • bedrijfsgsm verhoogt de bereikbaarheid, wanneer professioneel nodig

  Mobiliteit

  • centraal gelegen in Brussel: makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, dat voor onze pendelaars bovendien volledig gratis is
  • eigen parkeergarage voor auto’s, moto’s en fietsen
  • een aantal functies komt in aanmerking voor thuiswerk, dat met vaste regelmaat of volgens de mogelijkheden kan worden verricht

  Programma

  • 08/02/2016: afsluiting van de sollicitaties
  • januari/februari 2016: interviews
  • februari/maart 2016: assessments
  • maart/april 2016: finaal selectiegesprek

  ALLEEN de sollicitaties in ons bezit ten laatste op 08/02/2016 komen in aanmerking. Ze moeten verplicht een cv, een motivatiebrief, een kopie van het diploma (of de diploma’s), alsook de bijlagen met de ECTS-punten bevatten.