Inspecteur voor de buitendiensten (m/v/x) voor de Veiligheid van de Staat (FOD Justitie)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je hebt een neus voor het inwinnen van informatie, je kan ze interpreteren, zo nodig aanvullen, snel verwerken en aantrekkelijk presenteren.

 • Je voert onderzoeks- en informatie-inwinningsopdrachten uit in verband met personen, groeperingen, organisaties en evenementen.
 • Je rekruteert, evalueert en beschermt informanten ten behoeve van specifieke informatie-inwinningsopdrachten.
 • Je beoordeelt de informatiebronnen en de ingewonnen informatie op kritische wijze.
 • Je onderhoudt contacten met informanten en relaties in de relevante milieus.
 • Je voert specifieke schaduwingsopdrachten uit.
 • Je brengt over de uitgevoerde opdrachten verslag uit en codeert ingewonnen informatie.
 • Je maakt op deontologische en wettelijk correcte wijze gebruik van technische en andere beschikbare onderzoeksmiddelen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk met diverse interne en externe diensten (administratieve, gerechtelijke en politiediensten) en je bevordert wederzijds overleg en informatie-uitwisseling.
 • Je ontwikkelt een specifiek expertisedomein van waaruit je een operationele en strategische bijdrage levert naar de operaties van de Veiligheid van de Staat toe.
 • Je bent flexibel (mbt werktijden, werkomstandigheden) en past je gemakkelijk aan aan snel veranderende omstandigheden.

Je wordt aangeworven als inspecteur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 30.979 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met gratis abonnement
 • minimum 37 dagen verlof
 • mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te behalen
 • fietsvergoeding
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • allerlei sociale voordelen
 • fitnessruimte.