Inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk – Specialisatie elektriciteit (m/v/x) voor het Ministerie van Defensie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties mbt het welzijn op het werk, meer specifiek op vlak van veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

 • Je voert al dan niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in alle eenheden van Defensie (op het Belgische grondgebied) om de werkzaamheden, de werkomstandigheden, de organisatiestructuren en de installaties te controleren. Je stimuleert hierbij de betrokken personen en afdelingen maximaal bij de uitbouw van preventiemaatregelen.
 • Inspectiebezoeken zijn ofwel proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst zelf, ofwel reactief, in het kader van een geopend onderzoek.
 • Binnen de diensturen ben je via telefonische of elektronische weg permanent bereikbaar voor de dienst en je collega’s voor eventuele vragen of interventie bij ernstige ongevallen.
 • Indien je inbreuken op de regelgeving of gevaarlijke situaties vaststelt, laat je de toestand regulariseren. De regulerende acties gaan van eenvoudige schriftelijke waarschuwingen, over het opleggen van verplichte maatregelen tot het bevel tot stopzetting van gevaarlijke activiteiten.
 • Je informeert en adviseert de werkgever en werknemers over de praktische toepassing van de welzijnsreglementering en verwijst hen indien nodig door naar hun interne preventieadviseur of naar beschikbare bronnen (bv. Intranet, www.werk.belgie.be en www.beswic.be).
 • Je bemiddelt binnen je bevoegdheidsdomein bij conflicten tussen werkgever, preventieadviseurs, werknemers en sociale partners. Je formuleert voorstellen voor pragmatische en/of reglementaire oplossingen.

Bijzonderheden aan de functie:

Je administratieve standplaats is het Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1 te 1140 Evere. Je komt er voor de voorbereiding van de inspecties, de administratieve afhandeling van je inspectiedossiers, voor dienstvergaderingen, overleg met je diensthoofd en besprekingen met je collega’s. Je gaat uiteraard ook veelvuldig de baan op voor inspectiebezoeken aan de militaire eenheden, al dan niet samen met je diensthoofd en de inspecteur-arbeidsgeneesheer.

Je moet je autonoom kunnen verplaatsen naar de eenheden en over voldoende fysieke capaciteiten beschikken om ter plaatse inspecties uit te voeren. In het bezit zijn van een rijbewijs B is een belangrijk voordeel, gezien niet alle militaire kwartieren gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn.

Om deze functie goed te kunnen uitoefenen, is het belangrijk om in het bezit te zijn van een attest ‘Preventieadviseur Niveau 1’. Indien je hier nog niet over beschikt, wordt van je verwacht dat je zo snel mogelijk na je indiensttreding op kosten van Defensie de nodige opleidingen volgt om dit attest te behalen bij een erkend opleidingsinstituut naar keuze.

 

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • boeiende, stimulerende werkomgeving
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering en aanzienlijke korting voor gezinsleden
 • mogelijkheid tot gratis geneeskundige zorgen
 • recht op de diensten aangeboden door CDSCA (o.a. kinderopvang, vakantiecentra)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • vanuit sommige kazernes is er militair busvervoer van en naar bepaalde treinstations
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant waar aan zeer democratische prijzen maaltijden worden geserveerd
 • sportinfrastructuur waar gebruik kan van worden gemaakt
 • reductiekaart openbaar vervoer (ook te gebruiken buiten het kader woon-werkverkeer)
 • 26 dagen verlof per jaar + 3 extra dagen van het department (vrij op te nemen)
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.