Inspecteur dierenarts (m/v) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je expertisegebied omvat hoofdzakelijk de controle van levensmiddelen en diervoeders, met name de Je expertisegebied omvat hoofdzakelijk dierengezondheid en de controle van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, met name de goede hygiënepraktijken en de autocontrole op basis van het Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dierziekten, geneesmiddelen voor dieren en de afvalproblematiek daaromtrent. Je werkt zowel op levende dieren als op karkassen.

Je belangrijkste taken zijn:

 • Je voert controles uit op het terrein en je neemt ter plaatse de noodzakelijke maatregelen: toelating, waarschuwing, proces verbaal, beslag, sluiting…
 • Je zorgt voor de kwantitatieve en kwalitatieve opvolging van controles en de desbetreffende rapportering.
 • Je biedt de nodige ondersteuning aan de verantwoordelijken van de PCE (Provinciale Controle Eenheid) en je biedt technische ondersteuning aan controleurs.
 • Je geeft de nodige uitleg aan de toezichthoudende autoriteiten (politie, parket,…) en aan operatoren over de wetgeving, de objectieven en de doeleinden van het FAVV.
 • Je actualiseert je kennis van de wetteksten, reglementering en de bestaande rechtspraak inzake de voedselveiligheid.
 • Je werkt in het kader van ISO 9001 certificering en ISO 17020 accreditatie. Je volgt bestaande procedures en stelt verbeteringen voor.

De uitoefening van deze functie vergt onregelmatige werkuren en het gebruik van een eigen voertuig. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds of in het weekend controles dient uit te voeren.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A – titularis van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal NA11. In geval van een positieve evaluatie, kan het contract verlengd worden.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,80 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 241,36 EUR wordt voorzien.

Voordelen

 • kilometervergoeding voor gereden km’s binnen de tewerkgestelde provincie (0,3456 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • gratis hospitalisatieverzekering die door het FAVV ten laste worden genomen
 • Een laptop in bruikleen
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Voordelige GSM tarieven
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • Mogelijkheid om overuren op te nemen
 • allerlei sociale voordelen
 • flexibel uurrooster in een 38-urenwerkweek
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart