Inspecteur bij de prudentiële toezichthouder (M/V)

 • Fulltime
 • Brussel
 • 2 jaar geleden geplaatst

Nationale bank van België

Omgeving

De inspecteurs maken deel uit van de dienst Specifieke operationele functies inzake prudentieel toezicht; deze dienst is onder meer belast met:

 • inspecties bij de kredietinstellingen,beursvennootschappen en marktinfrastructuren
 • inspecties bij de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 • analyse van de interne modellen die door die instellingen worden gebruikt voor regelgevingsdoeleinden.

De vacatures hebben betrekking op de inspectie of beoordeling van de kwalitatieve aspecten van de interne modellen:

 • deze inspecties zijn gericht op een beoordeling van de financiële en niet-financiële risico’s, van de financiële soliditeit en van de naleving van de prudentiële regelgeving
 • de beoordeling van de kwalitatieve aspecten van de interne modellen heeft betrekking op het beheer van de modellen, de use test, de correcte aanwending van de modellen en de controles van de interne audit. Deze werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd in het kader van de interne modellen voor Bazel II/III en Solvency II.

De werkzaamheden ter plaatse worden voornamelijk in België uitgevoerd, maar ze kunnen ook betrekking hebben op instellingen in het buitenland, in teams die bestaan uit inspecteurs van verschillende toezichthouders.

De inspecteurs werken samen met de multidisciplinaire teams die belast zijn met het permanente toezicht op de instellingen, binnen de NBB of, in voorkomend geval, binnen de Europese Centrale Bank in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme voor de Europese bankgroepen.

Wij bieden u:

 • een innoverende dienst waar u kiest voor de ontwikkeling van uw kennis door permanente professionele vorming
 • een verantwoordelijke en afwisselende baan, met ruimte voor initiatief en groeimogelijkheden
 • een veelzijdige en boeiende maatschappelijke functie in een dynamisch inspectieteam
 • een optimale ondersteuning en coaching binnen het team en door de hiërarchie
 • een uitstekende balans tussen privé-leven en werk
 • een uitgebreid pakket sociale voordelen.

Functie

 • deelnemen aan inspecties ter plaatse bij financiële instellingen, hetzij in het kader van het toezicht op de kredietinstellingen, hetzij in het kader van het toezicht op de verzekeringsondernemingen, hetzij voor de kwalitatieve analyse van ‘risicomodellen’
 • deelnemen aan nationale of internationale werkgroepen met het oog op de ontwikkeling van het toezichtsbeleid, en bijdragen aan de bevordering van best practices.

Profiel

 • houder zijn van een master in de (toegepaste) economische of handelswetenschappen, eventueel aangevuld met een opleiding audit en/of risicobeheer; evenzeer mogelijk is een master in de rechten, aangevuld met een opleiding en/of ervaring in financieel-economische domeinen en/of op het gebied van audit
 • relevante ervaring hebben op het gebied van audittechnieken en/of risicobeheer, of bereid zijn om op dit vlak een opleiding te volgen
 • relevante ervaring hebben op het gebied van prudentiële regelgeving voor banken of verzekeringsondernemingen, financiële producten en/of boekhoudkundige technieken (met inbegrip van de IFRS-normen), of bereid zijn om op dit vlak een opleiding te volgen
 • blijk geven van een goede beheersing van het Engels en van de beide landstalen
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • beschikken over sterke analytische vaardigheden en zin voor synthese
 • uitstekende communicatievaardigheden bezitten, zowel mondeling als schriftelijk
 • zelfvertrouwen hebben, goed kunnen argumenteren en overtuigingskracht hebben
 • veel belang hechten aan ethische waarden en vertrouwelijkheid.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Aantrekkelijk pakket

  • behoorlijk salaris: de Nationale Bank biedt loonvoorwaarden die te vergelijken zijn met die van de banksector. Naast een concurrerend aanvangsloon, geniet je een evenwichtig opgebouwde loonprogressie
  • een greep uit ons goed uitgebouwd voordelenpakket: een groepsverzekering, medischekostenplan, tegemoetkoming in hypothecaire lening, bovenwettelijke gezinsbijslagen, breedbandverbinding, …
  • eigen bedrijfsrestaurant en diverse culturele en ontspanningsmogelijkheden (waaronder een mediatheek)

  Flexibiliteit

  • flexibele werktijden: je kunt het begin en het einde van je werkdag tot op zekere hoogte zelf bepalen en extra prestaties worden beloond
  • gezinsgebonden faciliteiten: ze zijn bedoeld om werk en gezin zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen; tijdens het schoolverlof kunnen je kinderen naar onze vakantiekolonie
  • bedrijfsgsm verhoogt de bereikbaarheid, wanneer professioneel nodig

  Mobiliteit

  • centraal gelegen in Brussel: makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, dat voor onze pendelaars bovendien volledig gratis is
  • eigen parkeergarage voor auto’s, moto’s en fietsen
  • een aantal functies komt in aanmerking voor thuiswerk, dat met vaste regelmaat of volgens de mogelijkheden kan worden verricht

  Programma

  • 08/02/2016: afsluiting van de sollicitaties
  • januari/februari 2016: interviews
  • februari 2016: assessments
  • februari/maart 2016: finaal selectiegesprek

  ALLEEN de sollicitaties in ons bezit ten laatste op 08/02/2016 komen in aanmerking. Ze moeten verplicht een cv, een motivatiebrief, een kopie van het diploma (of de diploma’s), alsook de bijlagen met de ECTS-punten bevatten.