Inspecteur Autokeuringscentra (m/v/x)

 • Fulltime
 • Brussel

Website Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Bij de directie Voertuigen & Goederenverkeer van Brussel Mobiliteit ga je aan de slag bij een team dat zich bezighoudt met de autokeuring en de homologatie van voertuigen.

Je inspecteert de autokeuringsstations:

 • Je brengt snelle en zorgvuldige inspectiebezoeken aan de autokeuringsstations van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je bepaalt wat moet worden gecontroleerd alsook de werkwijze en het tijdschema daarvoor.
 • Je gaat na of de documenten en formulieren van het station de huidige procedures en wetgevingen naleven.
 • Je stelt inbreuken vast, stelt PV’s op en beslist welke acties moeten worden ondernomen. Vervolgens stel je het inspectierapport, het definitieve pv, de verwittiging of het regularisatieverzoek op.

Je behandelt homologatiedossiers van voertuigen:

 • Via de interne applicatie van Brussel Mobiliteit beheer je van begin tot eind dossiers in verband met homologatieaanvragen (aanmaak, invoer, controle, correcties en/of aanpassing en vervolgens goedkeuring).
 • Je doet een basiscontrole van de aanvraagdossiers en start de procedure op (first check).
 • Indien nodig vraag je de klanten om bijkomende informatie.
 • Je bezorgt het homologatieattest.
 • Je vergewist je ervan dat de voertuigen correct ingeschreven zijn in de database voor de inschrijving van voertuigen (DIV).
 • Voor de aanpassing van werkinstructies en -procedures geef je de hiërarchie advies.

Voor beide opdrachten ben je een proactief dossierbeheerder:

 • Mondeling en schriftelijk geef je over procedures en wet- en regelgeving informatie en raad aan burgers, federaties of autokeuringsstations.
 • Je blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in de wetgeving, procedures en technische gegevens inzake voertuigen, beheert de documentatie daarover en je groeit uit tot een echte vakexpert.
 • Je volgt de klachtenbehandeling op.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.selor.be.