Ingenieur (m/v) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je beantwoordt mondeling en schriftelijk vragen over de reglementering die betrekking hebben op jouw specialiteit. Deze vragen kunnen komen van particulieren, ondernemingen, de sociale partners en van de preventie- en inspectiediensten. Je informeert je over de laatste wetenschappelijke en praktijkontwikkelingen, als ook over de nieuwe wetgevingen en de technische normen, zodat je de laatste evoluties kan opnemen in de standpunten en adviezen die je formuleert
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van kwalitatieve Koninklijke Besluiten en regelgeving door vanuit jouw technisch oogpunt aanbevelingen te maken over hoe de reglementering toegepast, verbeterd, verfijnd en meer aangepast kan worden aan de werkelijkheid. In dit kader bestudeer je:
  • de Belgische en internationale wetgeving vanuit een technisch oogpunt
  • de verschillende technische normen en wetenschappelijke literatuur.
 • Je werkt mee aan de communicatie van een correcte interpretatie van de regelgeving en de overdracht van goede praktijken in je vakgebied over veilig en gezond werken:
  • Je geeft opleidingen en demonstraties, zowel intern als extern. Bovendien geef je ook presentaties op symposia.
  • Je werkt mee aan het opstellen van brochures en aan de uitbouw van de website.
  • Je neemt deel aan diverse commissies met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties.
  • Je neemt deel aan interne vergaderingen gericht op kennisoverdracht.
  • Je neemt deel aan de uitwerking en toepassing van de samenwerkingsakkoorden die de demowerkplaats heeft gesloten met verschillende partners zoals de VDAB, het departement onderwijs en de FOD justitie;

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • allerlei sociale voordelen
 • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • beschikken over een laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week (prikkloksysteem), met de mogelijkheid om overuren op te nemen met een maximum van 2 dagen per maand
 • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • 26 dagen verlof per jaar (bij volledige prestaties).

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.