Informaticus analist (A2) (m/v) voor de Regie der Gebouwen

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je staat in voor het analyseren van data, het optimaliseren en automatiseren van complexe bedrijfsprocessen en het testen van gerealiseerde oplossingen tegen de vooraf gedefinieerde eisen. Je ondersteunt je klanten om de projectresultaten binnen afgesproken tijd, budget en kwaliteit op te leveren.

 • Na een inloopperiode fungeer je als brug tussen de ICT-dienst en de financiële dienst.
 • Door bestaande toepassingen kritisch te evalueren, stimuleer je de verdere ontwikkeling en verbetering van de tools, methodes en werkprocedures. De projecten situeren zich in een AS/400 en in een Windows-omgeving.
 • Je zet gedefinieerde bedrijfsprocessen om naar een functioneel ontwerp en verder naar een technisch ontwerp.
 • Je onderhoudt de in UML gedefinieerde boekhoudkundige processen.
 • Je zorgt voor de planning en uitvoering van integratietesten, acceptatietesten, systeemtesten en de ‘go live’ van een nieuw boekhoudpakket.
 • Je ontwikkelt de oplossing en configuratie van bestaande pakketten.
 • Je adviseert bij het opstellen van het onderhoudsplan voor de applicatie en de infrastructuur en bij het uitvoeren van dit plan.
 • Je zorgt voor de overdracht van ontwikkeling- naar acceptatie- en naar productieomgeving (gebruikershandleiding, geven van trainingen). Je begeleidt de gebruikers bij de implementatie.

Je helpt mee bij het initiëren en implementeren van kennismanagement (cultuur, processen en methodes) in de Regie der Gebouwen.

Je rapporteert aan de coördinator ICT-ontwerpen en je werkt samen met de medewerkers van de financiële dienst.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant (Hoofdbestuur Brussel) aan democratische prijzen
 • opwaardering van vroegere gepresteerde diensten in de overheidssector en opwaardering van de vroegere gepresteerde diensten in de privé-sector of als zelfstandige, wanneer deze als bijzonder nuttig worden beschouwd voor de functie
 • allerlei sociale voordelen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof + maximum 18 dagen recup per jaar
 • verlof tussen kerstmis en Nieuwjaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.