Industrieel ingenieur HVAC (m/v) voor de Regie der Gebouwen

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je neemt deel aan technische vergaderingen waarbij de diverse behoeften van de toekomstige bezetters van de gebouwen besproken worden.

Op grond daarvan bepaal je welke verwarmings- en verluchtingsinstallaties nodig zijn om aan deze behoefte, conform de geldende normen en reglementering, te voldoen en om de algemene veiligheid en het comfort van het betrefffende gebouw te garanderen.

Je bestudeert en berekent de technische kenmerken van deze installaties teneinde een bestek en een opmetingsstaat van de uit te voeren werken te kunnen opstellen en voorleggen.

Je treedt op als technisch vertegenwoordiger van de bouwheer, je kijkt studies na en begeleidt studies opgemaakt door externe raadgevende ingenieurs in opdracht van de Regie.

Je controleert de offertes die door de inschrijvers ingediend werden en maakt een kritische analyse vanuit technisch en financieel oogpunt.

Als supervisor, tijdens de uitvoering van de werken neem je deel aan werfvergaderingen en je controleert of de materialen die door de aannemer werden voorgesteld overeenstemmen met de voorschriften van het
bestek. Je wordt hierbij geassisteerd door technische experten.

U waakt over de kwaliteit van de HVAC installaties en het respect voor het budget teneinde de gerealiseerde werken in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de normen, de reglementering en het bestek.

U dient zich bij te scholen en de technische evolutie op te volgen teneinde uw expertise in het vakgebied HVAC en bouwfysica te behouden en verder uit te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als industrieel ingenieur (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.