Industrieel ingenieur (elektriciteit) (m/v) voor de Regie der gebouwen

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je ontwerpt elektriciteitsinstallaties (nieuwbouw, renovatie en onderhoud) in sterkstroom en zwakstroom.
 • Je staat in voor de administratieve en contractuele opvolging (aanbestedingen, controle en evaluatie van de inschrijvingen) van de projecten.
 • Je zorgt voor de kwaliteitscontrole, het budgetbeheer en de veiligheidsnaleving van de aanneming tijdens de uitvoering.
 • Je coördineert deze projecten in samenwerking met de architecten en de ingenieurs van de andere disciplines van de Regie der Gebouwen of externe medewerkers. Een goede samenwerking met je projectmedewerkers en de contacten met de klant en de aannemers staan hierbij centraal.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk
 • opwaardering van vroegere gepresteerde diensten in de overheidssector, in de privésector of als zelfstandige, wanneer deze als bijzonder nuttig worden beschouwd voor de functie.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.