Incident Manager (m/v) voor de FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je ondersteunt de ICT Servicedesk bij de operationalisering en evaluatie van de werkzaamheden en stuurt bij om de dienstverlening aan de gebruikers van de operationele ICT-diensten te optimaliseren, zowel in geval van incidenten als bij vragen.
 • Je ondersteunt de ICT Servicedesk als het unieke contactpunt voor alle ICT-communicatie met de klanten om deze in staat te stellen hun gebruik van de ICT-dienstverlening te maximaliseren.
 • Je helpt bij incidenten om de normale dienstverlening zo vlug mogelijk te herstellen om de negatieve impact op de verrichtingen van de organisatie te minimaliseren en te verzekeren dat de best mogelijke kwaliteit van de dienstverlening en de beschikbaarheid behouden blijft.
 • Je identificeert de onderliggende oorzaken van incidenten, stelt tijdelijke en definitieve oplossingen voor en onderneemt proactief de nodige acties om de nadelige effecten van incidenten en problemen van de organisatie te verminderen.
 • Je ondersteunt, samen met de hiervoor aangewezen configuratiebeheerders, de werkzaamheden rond het verzamelen van informatie inzake de ICT-infrastructuur en de verleende diensten om de dienstverleningsprocessen te ondersteunen met accurate informatie.
 • Je verzekert dat gestandaardiseerde methodes en procedures gebruikt worden voor een efficiënte en vlotte afhandeling van alle veranderingen aan de ICT-dienstverlening om enerzijds nadelige gevolgen van veranderingen te verminderen en anderzijds de voordelen van verandering te maximaliseren.
 • Je staat in voor de correcte implementatie van veranderingen in de productieomgeving om een mogelijke ongunstige impact op de dienstverlening te minimaliseren.
 • Je volgt de evoluties in het vakgebied om gepaste oplossingen te kunnen voorstellen voor problemen en optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 42.255,88 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, wedde met inbegrip van 2 jaar ervaring, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot occasioneel telewerk
 • mogelijkheid tot valorisatie vorige diensten.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.