ICT Enterprise Architect (m/v) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je vertaalt de strategische doelen van het agentschap tot een specifieke architectuur en beschrijft de concrete projecten om deze architectuur te bekomen:

 • Bij het opstellen van deze architectuur ga je het functioneren van de proceslijnen in de organisatie na, end to end, analyseer je de functionele taken van elkeen in dit proces, en kijk je na hoe informatie wordt verbruikt, geproduceerd en bewaard.
 • Je onderzoekt en analyseert bestaande situaties en scenario’s, gaat hierop verder, stelt voor- en nadelen op en maakt duurzame voorstellen.
 • Je draagt bij tot beleidsadvies aan key users en het ICT-management. Je motiveert en documenteert elke afwijking op de architectuur principes.
 • Je organiseert en coördineert de activiteiten betreffende het opstellen, het onderhoud en de implementatie van de enterprise architectuur in verschillende onderdelen van de organisatie.
 • Je bespreekt met de andere projectleiders en managers de uitvoering van de enterprise architectuur in het agentschap.
 • Je stelt KPI’s op voor de architectuur en rapporteert naar het management.
 • Je schrijft en onderhoudt standard operating procedures op het vlak van enterprise architectuur. Je biedt training, documentatie.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon
Minimum aanvangswedde: 52.079,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • mogelijkheid tot telewerk (1 dag per week)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.