HOOFDVERPLEEGKUNDIGE

  • Fulltime
  • Brussel
  • 1 jaar geleden geplaatst

Iris Ziekenhuizen Zuid

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

 

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken

een HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v).

 

Als link tussen de directie en het terrein, staat u garant voor een efficiënt beheer van de materiële, organisatorische en logistieke aspecten van het operatiekwartier en van het zorgteam teneinde kwalitatieve zorgen aan de patiënten te verstrekken.

UW FUNCTIE

– Het dagelijkse beheer van de dienst verzekeren: leiding van het team, organisatie van het werk (aanwezigheid van personeel, beheer van de bestellingen en reserves, …)

– De dienst optimaliseren in functie van de beschikbare middelen

– De harmonieuze werking van het verpleegkundig team verzekeren zodat elkeen zijn taak in optimale omstandigheden kan uitvoeren

– Evaluatie van het team en deelname aan de permanente vorming van de leden

– Garant staan voor de coördinatie met de dokters, chirurgen, anesthesisten en het administratief personeel van de dienst

– Toezien op de integratie van het operatiekwartier in de werking van het ziekenhuis, dit in samenspraak met alle betrokken actoren

– Garant staan voor de toepassing van de procedures voor globale aanpak van de patiënt en hun
aanpassing

– Meewerken aan de verdere uitwerking van het verpleegkundig beleid en toezien op de toepassing
hiervan

– Institutionele projecten ondersteunen

 

UW PROFIEL

Diploma

–  Wettelijk diploma van gegradueerde verpleegkundige (bachelor), geviseerd en geregistreerd door de Geneeskundige commissie van Brabant

– Een bijkomende opleiding teamleiding hebben gevolgd (kaderschool of master). Kandidaten die slaagden voor het eerste jaar van de kaderschool of Master komen eveneens in aanmerking.

  

Ervaring

–  Meer dan 7 jaar geslaagde ervaring als verpleegkundige waaronder ervaring in een operatiekwartier.

– U bent gepassioneerd door uw job en de mens

– U bent een uitstekende pedagoog met passie voor teambeheer

– Knopen doorhakken en doelgerichte en efficiënte beslissingen nemen is voor u geen enkel probleem

– Behalve uw vlotte communicatie, bezit u een ruime actieve luistervaardigheid

– Uw zin voor organisatie en het beheer van dringende gevallen en prioriteiten werden bewezen

– U anticipeert op de dingen en aarzelt niet om initiatieven te nemen

– U bezit ruime kennis van de informatica

– U bezit goede kennis van de tweede landstaal

 

WIJ BIEDEN

– Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving

– Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven

– Een vormingsprogramma gedurende uw volledige loopbaan

– Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector en talrijke extralegale voordelen:

  • voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk
  • maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro
  • tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en fietsvergoeding
  • een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12)
  • 24 dagen wettelijk verlof en 6 extralegale verlofdagen.

 

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?

Solliciteer voor 31 mei 2016 aan de hand van het formulier online: www.his-izz.be
(rubriek werkaanbiedingen).

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Danny DE CLERCQ, Directeur van het Verpleegkundig departement, op het nummer 0473/94 04 79