Hoofdverpleegkundige (M/V) voor de rustoordafdeling Scheutbos

  • Fulltime
  • België
  • 11 maanden geleden geplaatst

Silva Medical

Contract en aantal uren : onbepaalde duur – voltijds
Datum in diensttreding : zo snel mogelijk
Vereiste diploma’s :
– Bachelor Verpleegkundige
– Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg of equivalent
– Beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’ of ‘referentiepersoon
dementie’ is een pluspunt
Vereiste ervaring :
Minstens 3 jaar reële ervaring als verpleegkundige in een rustoord of in de ziekenhuissector
Verantwoordelijkheden :
– De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk over het dagelijks beheer van het verpleegkundig en verzorgend personeel alsook over de coördinatie van het multidisciplinair werk. Hij/zij werkt eveneens samen met de coördinerende arts.
– De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk over de algemene organisatie van de verstrekte zorgen, de continuïteit van de zorg en de kwaliteit van de afgeleverde prestaties van het verpleegkundig en verzorgend team.
– Hij/zij waakt over de actualisatie van het verpleegkundig dossier.
– De hoofdverpleegkundige werkt mee aan de ontwikkeling van het verpleegkundig beleid in de instelling en past deze toe in zijn/haar team.
– Hij/zij staat in voor de opvolging van de doelstellingen en de projecten binnen het verpleegkundig departement, hij/zij stimuleert en ontwikkelt deze in de verpleegkundige unit in samenwerking met de Directie van het Verpleegkundig department, de zorgcoördinator en het team van Hoofdverpleegkundigen. Deze missie wordt hem/haar in het bijzonder toevertrouwd door de Directie van het Verpleegkundig Departement.
Vereiste competenties :
– Leidinggevende vaardigheden : samenwerking, verantwoordelijkheidszin, discipline, pragmatisme, people management, projectmanagement, oplossingsgericht denken, adaptatie, organisatie, onderhandelen
– Interpersoonlijke vaardigheden : communicatie, teamwork
– Informaticakennis : GERACC, internet en office
Kandidaturen indienen tot en met 15 oktober 2016
t.a.v. Inès Colinet
Direkteur van het verzorgingstehuis a.i.
ines.colinet@silva-medical.be

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar ines.colinet@silva-medical.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook