Hoofd-maatschappelijk-werker voor sociale centra

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

Hoofd-maatschappelijk-werker voor sociale centra

Vaste jobOcmw antwerpenB-niveauVolgens bevorderingsvoorwaardenVolgens diplomavoorwaardenVolgens mobiliteitsvoorwaardenBachelorMaatschappelijke dienstverleningSociale beroepenJeugd
Als hoofd van een team maatschappelijk werkers haal je als gedreven coach het beste uit je team. Je focus ligt vooral op beslissingen over hulpverlening en coaching van maatschappelijk werkers. Je hebt een belangrijke sociale opdracht. Je garandeert de Antwerpenaren hun sociale grondrechten zoals een minimuminkomen, betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting en goede gezondheidszorgen.

Wat doe je?

Momenteel zijn we voor een vijftal sociale centra, waaronder sociaal centrum Ekeren, Arena en de Wilg, op zoek naar hoofd-maatschappelijk-werkers.

 • Je leidt en organiseert er een team maatschappelijk werkers.
 • Je stuurt je teamleden aan en coacht ze aan de hand van teamoverleg en functioneringsgesprekken.
 • Je overlegt met je teamleden over individuele dossiers om de hulpverlening op te volgen en     waar nodig bij te sturen.
 • Je controleert de klantdossiers op inhoudelijk en administratief-technisch vlak.
 • Je volgt evoluties op over maatschappelijk werk, bijvoorbeeld op het vlak van wetgeving, en past die toe in je dienstverlening.
 • Je gebruikt je expertise om werkgroepen en projecten in goede banen te leiden.
 • Je overlegt regelmatig over de werking van je dienst, bijvoorbeeld met je hogere leidinggevende en het management.
 • Je behandelt klachten over individuele dossiers en dienstverlening.
 • Je kent dringende financiële hulp en leefloon toe. Daarbij werk je volgens de relevante wet- en regelgeving.
 • Je organiseert en neemt deel aan overleg op wijkniveau.

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt minstens 1 jaar relevante ervaring in de sociale dienstverlening
 • Een uitgebreidere ervaring als chef waardeerder en/of in de sociale dienstverlening is een pluspunt
 • Je hebt leidinggevende capaciteiten en durft een standpunt innemen tegenover klanten of collega’s.
 • Je hebt een uitgebreid netwerk en gebruikt je externe relaties om de OCMW-doelstellingen te bereiken.
 • Je werkt vlot samen met medewerkers en collega’s.
 • Je onderzoekt actief de wensen en noden van klanten en stemt de dienstverlening van de organisatie erop af.
 • Je doet regelmatig voorstellen om de dienstwerking te verzekeren en verbeteren.
 • Je onderneemt geschikte acties als je feedback krijgt van een klant of burger.
 • Je stimuleert anderen om correct om te gaan met diversiteit. Leeftijd, geslacht, etnische afkomst, lichamelijke beperkingen of nationaliteit mogen de kwaliteit van de dienstverlening niet beïnvloeden. Iedere klant heeft recht op een optimale service. Daarbij neem je zelf het goede voorbeeld.
 • Je waakt over de goede naleving van afspraken, regels en ethiek en stuurt bij waar en wanneer dat nodig is.
 • Bij aankopen werk je altijd kostenbewust.
 • Je werkt nieuwe methodes en procedures uit die maximaal renderen. Daarbij toon je het rendementsvoordeel aan tegenover oude procedures.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je hebt een bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma. Of je hebt een diploma van bachelor in de gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je hebt 1 jaar beroepservaring.
 • Je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden van stad en OCMW.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag in een van de sociale centra van OCMW Antwerpen.
 • Je wordt in dienst genomen als ‘Hoofdmaatschappelijk werker (niveau B4-5)’ met een contract van onbepaalde duur.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.674,13 euro. Je huidige anciënniteit en relevante ervaring worden meegenomen bij de bepaling van je loon. Die kan je berekenen met de loonsimulator.

Selectiedata en –procedure?

De selectie vindt plaats tussen 11 en 29 april. Je leest er alles over in de uitgebreide infobrochure onderaan deze pagina (pdf).

Hoe kan je je voorbereiden?

 • Lees de brochure grondig door. We lichten toe welke competenties we meten via welke methodieken.
 • Meer info over de stad en het OCMW, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.

Hoe solliciteren?

 1. Solliciteren doe je via de Talentbank van de stad.
 2. Als medewerker van de stad, OCMW of KOP solliciteer je via de Talentbank voor medewerkers.
 3. Als je correct hebt gesolliciteerd ontvang je meteen een automatische bevestiging in je mailbox.

Solliciteren is mogelijk tot en met 18 maart 2016.

Meer info over digitaal solliciteren vind je in het stappenplan.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail naar: hoofd_maatschappelijk_SC@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de aanspreekpunten voor deze selectie:

Anne-Lise Vandael  03 338 11 31

Nele Marcoux  03 338 61 14