Hoofd-maatschappelijk-werker opvanginitiatieven niet begeleide minderjarige vluchtelingen

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

 

Hoofd-maatschappelijk-werker opvanginitiatieven niet begeleide minderjarige vluchtelingen

Vaste jobOcmw antwerpenB-niveauVolgens mobiliteitsvoorwaardenVolgens bevorderingsvoorwaardenVolgens diplomavoorwaardenBachelorSociale beroepenMaatschappelijke dienstverleningJeugd
De Antwerpenaars wensen iedere jongere alle kansen in het leven toe. Daarom zoeken ze een medewerker die een groot hart heeft voor minderjarige vluchtelingen en hen individueel begeleidt naar zelfredzaamheid, integratie en participatie. Die medewerker is gekend om zijn of haar passie voor de job, toont respect en interesse in de leefwereld van minderjarige vluchtelingen en heeft veel feeling met de obstakels waarmee zij geconfronteerd worden.

Wat doe je?

 • Je helpt jongeren hun autonomie te ontwikkelen en hun competenties te versterken zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen.
 • Je helpt hen met bij de aanvraag naar financiële hulp in de OCMW sociale centra.
 • Je bevordert  een goede integratie en participatie van de jongere in de Belgische samenleving.
 • Je engageert je om de noodzakelijke sociale en pedagogische omkadering te voorzien. Deze omkadering omvat individuele begeleiding aangepast aan de situatie en behoeften van de jongere met bovenstaande doelstellingen. Je doet dat in samenspraak met de voogd.

De opvang is zo georganiseerd dat de verantwoordelijkheden van de jongere progressief toenemen.

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt aantoonbare ervaring op pedagogisch-sociaal gebied, en/of geïndividualiseerde educatieve projecten.
 • Een diploma in de sociale/pedagogische wetenschappen strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt interesse/gevoeligheid t.a.v. problematiek van de niet begeleide minderjarige vluchtelingen.
 • Je bent bereid om in flexibele uren te werken om de opvolging van de jongere te garanderen buiten de schooluren.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je hebt een bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma. Of je hebt een diploma van bachelor in de gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je hebt 1 jaar beroepservaring.
 • Je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden van stad en OCMW.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag bij OCMW Antwerpen.
 • Je wordt in dienst genomen als ‘Hoofdmaatschappelijk werker (niveau B4-5)’ met een contract van onbepaalde duur.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.674,13 euro. Je huidige anciënniteit en relevante ervaring worden meegenomen bij de bepaling van je loon. Die kan je berekenen met de loonsimulator.

Selectiedata en –procedure?

De selectie vindt plaats tussen 11 en 29 april. Je leest er alles over in de uitgebreide infobrochure onderaan deze pagina (pdf).

Hoe kan je je voorbereiden?

 • Lees de brochure grondig door. We lichten toe welke competenties we meten via welke methodieken.
 • Meer info over de stad en het OCMW, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.

Hoe solliciteren?

 1. Solliciteren doe je via de Talentbank van de stad.
 2. Als medewerker van de stad, OCMW of KOP solliciteer je via de Talentbank voor medewerkers.
 3. Als je correct hebt gesolliciteerd ontvang je meteen een automatische bevestiging in je mailbox.

Solliciteren is mogelijk tot en met 18 maart 2016.

Meer info over digitaal solliciteren vind je in het stappenplan.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail naar: hoofd_maatschappelijk_SC@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de aanspreekpunten voor deze selectie:

Anne-Lise Vandael  03 338 11 31

Nele Marcoux  03 338 61 14