Financial Business Partner

 • Fulltime
 • Brussel
 • 2 jaar geleden geplaatst

Elia

De onderneming

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid.

Jouw functie

Elia wil uitmunten in assetbeheer, en de voorbije jaren boekten we reeds grote vooruitgang op dit vlak. Zo organiseren we een hele reeks activiteiten en projecten die continu onze besluitvormingsprocessen en -methodes verbeteren, om de veiligheid te verzekeren, de bevoorradingszekerheid te garanderen en het net van de toekomst te bouwen. Dit alles doen we in overeenstemming met de verwachtingen van onze klanten, en zonder het kostenplaatje uit het oog te verliezen. Concreet vertalen deze activiteiten zich in het op poten zetten van risicobeheer, het verkrijgen van een beter inzicht in de staat van onze assets, het opstellen van verouderingsmodellen, de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van onze projecten, en nog vele andere aspecten …

Als ‘financial business partner Asset management’ sta je de experten bij op het vlak van gegevensanalyse en financieel beheer van de assets. Je vormt de link tussen het financiële beheer van Controlling en de technische expertise.

De functie behelst voornamelijk de volgende verantwoordelijkheden:

 • Kostenanalyses gerelateerd aan assetbeheersactiviteiten opstellen: afwijkingen ten opzichte van het budget vaststellen, ‘cost killers’ opsporen, financiële indicatoren die verband houden met onze doelen voor assetbeheer controleren …
 • Het beheer van de life cycle cost van onze assets op punt stellen en daarbij rekening houden met het specifieke karakter van onze processen: interne prestaties, reserveonderdelen, uitbestede activiteiten … Je bent in voorkomend geval ook verantwoordelijk voor de volledige implementatie van nieuwe processen en systemen Je zorgt ook voor de constante verbetering van processen. Daarbij houd je rekening met de terugkoppeling van ervaringen, de noden van je interne klanten en veranderingen in de organisatie en werkmethodes Je start de verbeteringen op en volgt ze op van begin tot einde. Daarbij coördineer je eventueel kleine ontwikkelingsteams, werkgroepen of interne consultants
 • Om tot een beter inzicht in en beheer van onze kosten te komen, stel je vast welke gegevens we nodig hebben Je werkt samen met de technische experts om de processen op het terrein zo aan te passen dat ze het verzamelen van deze gegevens mogelijk maken (gedetailleerd overzicht van de puntingen, inontvangstnemingsproces van de uitbestede activiteiten, optekenen van de materiaalkosten …)
 • Je ondersteunt de experten bij het uitwerken van business cases voor technologische keuzes
 • Je stelt vast welke assetbeheertools (onder andere SAP) we nodig hebben om rapporten uit te werken en geeft dit door aan de informaticadienst
 • Je draagt bij tot het begrotingsproces van de CAPEX- en OPEX-portfolio’s
 • Door een betere kwantitatieve financiële voorstelling van de risico’s op te stellen draag je bij tot de verbetering van onze risicobeheersprocessen
 • Je verbetert continu de uitwerking en uitvoering van onze bedrijfsstrategie door bij te dragen aan het bepalen en implementeren van financiële en strategische analysetools, -frameworks en -methodes
 • Je werkt samen met de betrokken departementen een balanced scorecard uit voor al onze assetbeheerprocessen
 • Je bereidt opleidingen voor over onderwerpen die te maken hebben met het financiële beheer van assets en geeft deze opleidingen aan de operationele entiteiten.
 • Tijdens bepaalde periodes draag je bij tot internationale projecten door expertise te delen en opleidingen te geven
 • Om een algemene kennis te ontwikkelen over de vakgebieden van Elia, school je je constant bij over de processen en technologieën die in het net gehanteerd worden

 

Jouw profiel

 • Handelsingenieur of Master in de Handelswetenschappen. 2 tot 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt.
 • Je beheerst SAP en Excel
 • Je kan je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands, het Frans en het Engels uitdrukken
 • Je bent pragmatisch en doelgericht ingesteld, maar je kunt ook meer conceptuele ideeën uitwerken
 • Je kunt zaken vanop een afstand bekijken om het probleem in zijn geheel in te schatten. Daarbij houd je zowel rekening met de technische aspecten als met de kosten en processen
 • Je hebt zin voor synthese en kunt verschillende standpunten of alternatieven goed verenigen en synthetiseren om een concrete oplossing voor te stellen Je kunt je ideeën duidelijk overbrengen, zowel schriftelijk als tijdens mondelinge presentaties
 • Je werkt zelfstandig en pakt je taken en verantwoordelijkheden proactief aan
 • Je werkt graag in teamverband, communiceert vlot en beschikt over veel overtuigingskracht
 • Je kunt een werkgroep op een gestructureerde manier leiden. Daarbij hanteer je een actieplan en een planning, en verdeel je rollen en verantwoordelijkheden om zo de vereiste deliverables voor te leggen Je schrikt er niet voor terug om de leidersrol op je te nemen als dat nodig is Je hecht ook veel belang aan de aspecten van change management die verband houden met de nieuwe processen die je invoert
 • Je houdt van cijferwerk, maar bent ook een man of vrouw die de daad bij het woord voegt en die de implementatie van projecten van a tot z uitvoert
 • Voor deze functie moet je mogelijk gedurende bepaalde periodes meerdere weken per maand naar het buitenland reizen
 • Je kunt vlot overweg met informaticatools en bent bereid de tools voor assetbeheer van Elia te leren gebruiken Een goede kennis van MS Office is een troef

Wij bieden aan

Wij bieden u meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien… Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!

Werkplaats

Léon Monnoyerkaai 3, 1000 Brussel

Om te solliciteren gaat u naar http://www.elia.jobs/nl/Job/Jobs/2522 →