Experten boekhouding (m/v/x) voor Brussel Financiën en Begroting

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • U helpt de financiële actoren en de controleorganen bij hun streven naar verbetering van de begrotings-, boekhoudkundige, financiële en controleprocedures.
 • U gaat na of de wetten en de geldende regelgeving nageleefd zijn en werkt mee aan de uitvoering van de interne controle.
 • U stelt maandelijkse en jaarlijkse boekhoudkundige en financiële verslagen op.
 • U controleert de regelmatigheid en de juistheid van de financiële overzichten.
 • U schrijft binnenkomende en uitgaande facturen (verkoop en aankoop) en bankverrichtingen in en/of controleert ze en volgt ze op.
 • U vervult boekhoudkundige standaardtaken: update van de grootboeken, correspondentieoverzichten.
 • U helpt de jaarbegroting uitwerken en controleert de uitgaven op de beschikbare budgeten.
 • U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de begrotingsboekhouding, van de algemene en analytische boekhouding, met behulp van een geïntegreerd en geïnformatiseerd boekhoudprogramma.
 • U zorgt voor het administratieve beheer van de betalingsinstrumenten die de gewestelijke kassier ter beschikking stelt.
 • U komt in contact met burgers, bedrijven en collega’s. Soms moet u moeilijke gesprekken voeren, maar dankzij uw grondige dossierkennis, uw empathie en uw overtuigingskracht bereikt u uw doel.
 • U onderhoudt contacten met interne en externe diensten.
 • U verstrekt advies aan de gebruikers van de geleverde diensten.
 • U bent verantwoordelijk voor uw eigen kennis. U beschikt daarvoor over de mogelijkheid een opleiding te volgen tijdens uw loopbaan.
 • U werkt zelfstandig of in een multidisciplinair team.

Je wordt aangeworven als assistent (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B101).

Loon

Minimum aanvangswedde: 26483,91 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen
 • maaltijdcheques van een waarde van €7/gepresteerde dag
 • hospitalisatieverzekering
 • tegemoetkoming in het abonnement voor trein en De Lijn/TEC (+/- 60%)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding te verkrijgen(22 cent/km)
 • gratis MIVB abonnement
 • verscheidene sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer
 • buurtcrèche
 • eindejaarspremie
 • aangepaste werkuren
 • 35 verlofdagen per jaar