Expert Management ondersteuning (m/v) voor FOD Buitenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je neemt deel aan interne en externe coördinatievergaderingen.
 • Je verzamelt en analyseert gegevens over bepaalde thema’s.
 • Je vergelijkt de organisatie met andere organisaties al dan niet in het buitenland en identificeert de goede praktijken.
 • Je verspreidt informatie over verschillende horizontale thema’s naar interne en externe klanten.
 • Je stelt ontwerpteksten, gecoördineerde voorstellen en nota’s op voor het directiecomité en instructie e-mails voor de buitenlandse posten en het hoofdbestuur.
 • Je stuurt klachten door naar de betrokken directies binnen de organisatie en je zorgt voor de opvolging.
 • Je stelt jaarrapporten en andere rapporten op over de horizontale materies die je opvolgt.
 • Je verleent advies bij het opstellen van de strategische en operationele planning en bij de uitvoering ervan.
 • Je ontwikkelt een integriteitsbeleid voor de diensten van de organisatie.
 • Je volgt de integratie op van de genderdimensie in het Belgisch buitenlands beleid.
 • Je volgt HR-procedures (evaluaties) op binnen de diensten van de voorzitter.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt contractueel aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Expert Management ondersteuning (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A11. Op termijn is er een mogelijkheid op een statutaire functie.

Loon

Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende uren in een 38-uren week
 • gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
 • 26 dagen verlof per jaar
 • kinderdagverblijf voor kinderen onder 3 jaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.