Evaluator-coördinator – Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen (m/v) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen, Leefmilieu

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je bent verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en samenvoegen van alle relevante informatie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen teneinde te helpen bij de politieke en wetenschappelijke besluitvorming op nationaal, Europees en internationaal niveau. Het gaat onder meer om de volgende taken:

1. Je evalueert de effecten van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen (naargelang de afdeling waarin je zal worden aangesteld, zal het soort product dat moet worden geëvalueerd, verschillend zijn). De evaluatie bestaat erin de effecten met betrekking tot menselijke blootstelling, de toxicologische, ecotoxicologische en fysisch-chemische aspecten alsook de bestemming en het gedrag van de stoffen te evalueren, de door de industrie opgestelde rapporten te analyseren en te interpreteren, en de risico’s in verband met gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen te evalueren. In het kader daarvan moet je verslagen opstellen en de eindconclusies aan de nationale en internationale instanties bezorgen. Daartoe neem je deel aan vergaderingen, studiedagen, seminaries of werkgroepen op nationaal en internationaal niveau.

2. Je coördineert de behandeling van de aanvraagdossiers om gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen op de markt te brengen. In het kader daarvan ben je verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van de technische en wetenschappelijke dossiers, zowel op kwantitatief niveau (controleren of de noodzakelijke informatie beschikbaar is, en dit volgens de richtlijnen van de EU) als op kwalitatief niveau (controleren of de aangeleverde informatie in overeenstemming is met de kwaliteitsvereisten uit de regelgeving). De coördinatie van de aanvraagdossiers omvat het beheer van het dossier via het volledige toelatingsproces, met inbegrip van de volgende taken:

 • je evalueert of het dossier volledig is en aan de wettelijke vereisten voldoet;
 • je neemt kennis van de evaluatieverslagen over de effecten van de betrokken producten (zie hierboven);
 • je legt het dossier voor  aan de toelatingscommissie;
 • je stelt het eindverslag en de eventuele toelatingsakte op.

3. Als expert en contactpersoon beantwoord je de technische en wetenschappelijke vragen, informeer je de betrokken personen, verduidelijk je bepaalde technische aspecten en stel je ook technische adviezen op. Dankzij je expertise kun je meewerken aan de voorbereiding van het beleid ter zake. Op eigen initiatief bestudeer je de regelgeving omtrent gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen teneinde je expertise up-to-date te houden en uit te breiden, en de betrokken partijen op een gepaste manier te kunnen informeren.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een GSM en laptop, tussenkomst in de GSM-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerken
 • 26 dagen verlof per jaar en gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.