Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (m/v) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • Je brengt het perspectief van mensen in armoede binnen de federale overheidsdiensten (gezondheidszorg, financiën, arbeidsvoorziening) en verbetert de toegankelijkheid van overheidsdiensten voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen in armoede.
 • Je draagt bij aan de verbetering van het onthaal en de informatie aan het publiek, in het bijzonder het publiek dat met armoede te kampen heeft.
 • Je ondersteunt burgers bij het doorlopen van administratieve procedures.
 • Je somt de noden en behoeften van mensen in armoede op door gesprekken, onderzoekjes en contacten met sociale organisaties.
 • Je probeert de algemene kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst te verbeteren door voorstellen te doen voor de verbetering van communicatie, procedures en maatregelen.
 • Je werkt mee aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen diensten, zodat de ervaringsdeskundigheid ook dienstoverschrijdend kan ingezet worden.
 • Je meldt structurele problemen, gebreken in de wetgeving, ongeziene en onbehandelde noden van mensen in armoede aan beleidsmakers.

Je wordt aangeworven via een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) als ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting (niveau DA1) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 20.830,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 26 dagen verlof per jaar.