Een Directeur-generaal Operations, coördinator van de sociale diensten (m/v)

OCMW van Schaarbeek

Het OCMW van Schaarbeek, 2de grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat 750 werknemers tewerkstelt en twee rusthuizen en een budget van 140 miljoen euro beheert, wil de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers voortdurend verbeteren. Daarom zoekt het:

 

Een Directeur-generaal Operations, coördinator van de sociale diensten (m/v)

 

“Art 1. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” Naast een algemene bepaling van de organieke wet van 8 juli 1976 vormt deze zin ook de richtlijn, het principe, het fundament van de sociale bijstand en de oorsprong van de OCMW’s.

 

Functie:

 

U speelt een sleutelrol bij de invoering van het parcours van de begunstigde burger doordat u garant staat voor de goede samenhang van de acties van de verschillende sociale departementen van het Centrum. Dit parcours heeft tot doel te zorgen voor de emancipatie en autonomie van de personen die zich tot het centrum richten. Het verbindt de grote assen van het sociaal beleid van het OCMW van Schaarbeek en concretiseert ze.

Opdrachten:

 

 • u coördineert de vier sociale departementen: Sociale Bijstand, Socioprofessionele Inschakeling, Schuldbemiddeling & Energie en Operationele Support
 • u maakt deel uit van het directiecomité en draagt in die hoedanigheid bij aan de samenhang tussen de sociale en supportdiensten ten bate van een meer kwaliteitsvolle dienstverlening
 • door uw strategische plaats staat u in voor de ontwikkeling van statistische rapportage- en andere tools die het OCMW de mogelijkheid bieden om een rol van sociaal observatorium te spelen en de sociale evolutie van de gemeente te volgen binnen het gewest en het land
 • dankzij uw mobiliserend leiderschap draagt u actief bij aan de verwezenlijking van de voornaamste doelstellingen. Samen met de departementshoofden werkt u mee aan de uitwerking en toepassing van het sociaal beleid van het Centrum, beslist door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, met het oog op een kwalitatieve en rechtvaardige dienstverlening
 • u begeleidt, ondersteunt en adviseert de verantwoordelijken bij het besturen van hun diensten en teams en bij de toepassing van het sociale begeleidingsproject
 • u bevordert de communicatie, de samenwerking en het delen van kennis binnen heel het departement.

 

Profiel:

 

 • u beschikt over een master/licentie en een beroepservaring van 5 jaar, bij voorkeur in een openbaar bestuur en idealiter in een OCMW
 • u bent op zoek naar een zinvolle job en deelt de waarden en geest van de sociale openbare dienstverlening. U bent “klant-“ en “dienstgericht”.
 • de strijd tegen armoede, behoeftigheid en uitsluiting is een van uw drijfveren
 • u vindt gemakkelijk uw weg in een complexe institutionele wereld en u bent in staat te beslissen en handelen rekening houdend met de door de Raad aangenomen strategische lijnen
 • u slaagt erin de door uw teams gevoerde acties, voorstellen en projecten tot hun recht te laten komen en te verdedigen
 • u bent in staat een holistische en multidisciplinaire visie te ontwikkelen
 • u heeft charisma en bent gemakkelijk in de omgang
 • u bent pragmatisch
 • u bent assertief en kunt zowel tolerant zijn als vastberaden optreden
 • u beheerst de tweede landstaal (in bezit van het Selorbrevet of bereid het te behalen).

 

Kom bij ons werken:

Wij bieden de voldoening om te werken in een openbare instelling die heel belangrijke sociale opdrachten vervult, een voltijds contract van onbepaalde duur, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit), een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer.

 

Stuur uw cv, motivatiebrief en diploma tegen uiterlijk 11/04/2016 en bij voorkeur per e-mail naar:

 

grh-hrm@cpas-schaerbeek.be

 

 

Of per post naar: Mevrouw Dominique DECOUX,

Voorzitster van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Schaarbeek

T.a.v. de Humanresourcesdienst

Vifquinstraat 2 – 1030 Schaarbeek

 

U dient bij uw kandidatuur verplicht de volgende documenten te voegen:

–      een kopie van het voor de aanwerving vereiste diploma of een kopie van het gelijkwaardigheidsattest. Onvolledige kandidaturen zullen NIET behandeld worden.

Informatie: 02/435.50.99

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar grh-hrm@cpas-schaerbeek.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook