Economisten (m/v/x) voor Brussel Financiën en Begroting

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • beheert, analyseert en controleert complexe dossiers om beslissingen te nemen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
 • U zoekt en evalueert proactief alle mogelijke aanvullende informatie.
 • U stelt op basis van een analyse van de informatie een diagnose op, u stelt maatregelen voor en evalueert de resultaten.
 • U beantwoordt vragen met betrekking tot heel uiteenlopende gebieden, die afkomstig zijn van verschillende – zowel interne als externe – instanties.
 • U bereidt antwoorden op parlementaire vragen voor en past de ministeriële voorschriften toe.
 • U draagt bij tot de correcte en regelmatige toepassing van de plannings-, beheers-, controle- en evaluatie-instrumenten.
 • U maakt periodieke verslagen op met betrekking tot boekhouding, begroting, financiën en controle.
 • U ontvangt veel te behandelen informatie. Om doeltreffend en efficiënt actie te ondernemen, vergewist u zich ervan dat u over de juiste informatie beschikt, analyseert u die uitvoerig, trekt u er de gepaste conclusies uit en stelt u de nodige aanbevelingen op.
 • U komt in contact met burgers, bedrijven en collega’s. Soms moet u moeilijke gesprekken aangaan, maar dankzij uw grondige dossierkennis, uw empathie en uw overtuigingskracht bereikt u uw doel.
 • U bent verantwoordelijk voor uw eigen kennis. U beschikt daarvoor over de mogelijkheid een opleiding te volgen tijdens uw loopbaan.
 • U werkt in een multidisciplinair team.

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal (A101).

Loon

Minimum aanvangswedde: 36.653,83 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen
 • maaltijdcheques van een waarde van €7/gepresteerde dag
 • hospitalisatieverzekering
 • tegemoetkoming in het abonnement voor trein en De Lijn/TEC (+/- 60%)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding te verkrijgen(22 cent/km)
 • gratis MIVB abonnement
 • verscheidene sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer
 • buurtcrèche
 • eindejaarspremie
 • aangepaste werkuren
 • 35 verlofdagen per jaar