Douanier in ploegensysteem (m/v) voor FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wenst d.m.v. deze selectie zijn toezicht-,controle- en opsporingsactiviteiten te organiseren volgens het concept van het gelaagd toezicht, hetgeen inhoudt dat verschillende controles (stoppen – bewaken – heffen en innen) die zullen plaatsvinden op diverse plaatsen en diverse tijdstippen elkaar opvolgen en aanvullen en dit d.m.v. een continue dienstverlening (waar nodig).


Toezicht en bewaking
zijn belangrijke taken voor de Algemene administratie van de Douane en Accijnzen in haar strijd tegen de fraude en de bescherming van de maatschappij.

Als douanier zal je met toezichts- en controlefuncties op het terrein belast worden alsook een aantal administratieve activiteiten moeten uitvoeren.

Voorbeelden van toezichts- en controletaken zijn:
 • de controle van de bagage op de luchthavens zowel in het kader van passagiersvervoer als vrachtvervoer;
 • de controle van de inhoud van containers in de haven,
 • de controle van douanedocumenten, via scanners radiologische doorlichting van ladingen,
 • het verlenen van assistentie bij verificaties.

De administratieve taken bevatten onder meer:

 • het verzorgen van de administratieve ondersteuning van de controlediensten,
 • het uitvoeren van geïnformatiseerde taken teneinde de werking van deze diensten maximaal te ondersteunen,
 • het verzorgen van het (telefoon)onthaal
 • het verstrekken van algemene inlichtingen en/of kanaliseren van communicatie en het beheren van allerhande informatie.

Als douanier bij de Algemene administratie van de Douane en Accijnzen dien je bereid te zijn bij te dragen tot een positieve uitstraling van de administratie, door ondermeer het dragen van een uniform en/of een dienstwapen.

Aangezien toezicht, bewaking en controle zich niet beperken tot de kantooruren zal je ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent dan ook bereid te werken in shiften zodat de dienst 24/24 en 7/7 kan verzekerd worden.

Je wordt aangeworven als Administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Het betreft een specifieke functie waarin je je engageert om in ploegensysteem te werken.

Loon
Minimum aanvangswedde: 22.958,30 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Je vergoeding zal variëren naargelang weekendwerk etc. Er is een premie voor shiftwerk. Meer informatie (o.a. een simulatie van de verloning) kan je vinden op www.jobfin.be

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • de mogelijkheid om uw eerdere werkervaring te laten erkennen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding.
 • om in sommige diensten aangesteld te worden dien je in het bezit te zijn van een positief veiligheidsattest of bereid te zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan tijdens de stage en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005)

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.