Dossierbeheerder (m/v) voor de Consumentenombudsdienst

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je bent één van de contactpersonen binnen het contactpunt van de Consumentenombudsdienst. Je neemt deze rol zowel intern als extern op.

Zo zal je voor de externe contacten onder andere instaan voor:

 • het beantwoorden van diverse vragen van consumenten en ondernemingen over consumentengeschillen. Je verwijst de betrokkenen door naar de bevoegde ombudsdienst.
 • je ontvangt de vragen of klachten schriftelijk. Je onderzoekt de ontvankelijkheid, verzamelt extra informatie en stuurt het door naar de bevoegde dienst.
 • door middel van telefoonpermanentie of bezoekerspermanentie sta je mee in voor het persoonlijk contact met de consument of de onderneming. Zo kan je hen op de beste manier informeren over de procedures met betrekking tot consumentengeschillen.
 • je geeft de vragen die een diepgaande inhoudelijke analyse nodig hebben door aan je verantwoordelijke om zo het juiste antwoord te kunnen bepalen.

Voor de interne contacten zal je onder andere instaan voor:

 • een actieve en regelmatige communicatie met de operationeel manager.
 • het efficiënt samenwerken met de verschillende ombudsdiensten, rekening houdend met de richtlijnen.
 • het doorgeven van alle nuttige informatie op een relevante manier.

Je neemt ook taken op als dossierbeheerder. Je zal onder andere instaan voor:

 • het verzekeren van de behandeling en van het beheer van de residuaire consumentengeschillen ontvangen door de Consumentenombudsdienst. Je verzorgt de opvolging van de verzonden antwoorden om zo een minnelijke schikking tussen de partijen te vergemakkelijken of je formuleert een aanbeveling aan het bedrijf als de partijen niet tot een vergelijk kunnen komen.
 • je bepaalt de reglementering of de procedure die van toepassing is voor het dossier.
 • je gaat na of de informatie in het dossier volledig, correct, consistent en coherent is. Je verzamelt informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen en je vervolledigt de dossiers.
 • je volgt de behandeltermijnen van de dossiers nauwgezet op en je houdt de betrokkenen tijdens de procedure op de hoogte.
 • je onderhandelt binnen een bemiddelingsprocedure om zo tot een minnelijke schikking te komen tussen consument en onderneming.
 • als men niet tot een minnelijke schikking kan komen informeer je de partijen schriftelijk en, indien mogelijk, geef je gelijktijdig een aanbeveling aan de betrokken onderneming.
 • om bij te blijven in het vakgebied is het uiteraard ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Je houdt je kennis van de reglementering en de geldende procedures up-to-date.
 • moeilijkere dossiers bespreek je met je collega’s, je verantwoordelijke, enz. Je escaleert de nodige informatie indien nodig.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als dossierbeheerder (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.027,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • eindejaartoelage en vakantiegeld
 • andere voordelen op het vlak van de algemene sociale uitkeringen zoals kinderbijslag, haard- en standplaatstoelage, kraamgeld en adoptiepremie
 • toelage voor meertaligheid
 • een hospitalisatieverzekering
 • een gratis abonnement voor het openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • sociale dienst
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart (www.fedplus.be)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.