Dossierbeheerder Belgische Octrooien (m/v/x) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Om een uitvinding te beschermen, beschikt de uitvinder over de mogelijkheid een octrooi aan te vragen. Een octrooi is een uitsluitend, tijdelijk en territoriaal beperkt recht van exploitatie verleend door de overheid voor iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid.

Je komt terecht bij het productieteam van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) en zorgt samen met je collega’s ervoor dat Belgische uitvindingsoctrooien tijdig, met de verwachte kwaliteit en conform de wettelijke en reglementaire bepalingen worden afgeleverd aan de octrooiaanvragers. Je voert een reeks van opeenvolgende administratieve taken uit voor het registreren, verlenen en publiceren van Belgische octrooien met behulp van het informaticasysteem Benelux Patent Platform (BPP):

 • Je onderzoekt de documenten en gegevens die de aanvrager van een Belgisch octrooi elektronisch indient in het BPP en controleert hierbij de formele voorwaarden van deze octrooiaanvraag. Indien nodig vraag je de octrooiaanvrager om aanvullingen en verbeteringen aan te brengen. Verder sta je in voor de behandeling van de verschillende aspecten van de levensduur van een Belgisch octrooi (registreren van rectificaties / wijzigingen enz.).
 • Nadat de betaling van de proceduretaksen gecontroleerd werd, bestel je voor de octrooiaanvraag een nieuwheidsonderzoek bij het Europees octrooibureau. Dit onderzoeksrapport wordt naar de octrooiaanvrager verstuurd die daarna eventuele wijzigingen in de octrooiaanvraag aanbrengt.
 • Tenslotte ga je over tot de verlening en de publicatie van het Belgisch octrooi in het online Belgisch Octrooiregister. Je structureert de verschillende elementen van een dossier in BPP, neemt contact op met octrooiaanvragers / vertegenwoordigers voor de aankondiging van de verlening en publicatie, enz.

De verlening en publicatie van een Belgisch octrooi zijn de resultaten van een proces dat vele maanden duurt en dat soms complex kan zijn. Daarom is een goede samenwerking met de collega’s van het productieteam en van andere diensten van de DIE onontbeerlijk. Het BPP en de pertinente Belgische octrooiwetgeving leer je ter plaatse gebruiken en toepassen. De productieteamleider en de juristen van de DIE ondersteunen je bij de uitvoering van je taken.

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.027,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.