Diensthoofd Publiekswerking

 • Contractueel
 • Aalst
 • 2 jaar geleden geplaatst

stadaalst Stad Aalst

Ben jij de gedreven teamspeler die met zijn/haar passie en talenten mee de stad Aalst naar het gewenste ambitieniveau brengt?
De stad Aalst is op zoek naar klantgerichte manager die leidinggeven en vernieuwen op een sterke manier kan combineren. Samen met jouw teams sta je op de frontlinie van onze dienstverlening. Als diensthoofd Publiekswerking sta je in voor de dagelijkse aansturing van alle klantgerichte stadsdiensten. Hieronder vallen :

 • team onthaal (contact center, onthaalbalie en snelbalie)
 • team samenleven (balies : bevolking, burgerlijke stand, sociale zaken)
 • team vreemdelingenzaken en inburgering
 • team ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling (balies : bouwen en wonen, ondernemen en werken en leefomgeving en mobiliteit)

Je bent eveneens verantwoordelijk voor het initiëren en leiden van tal van publieksgerichte vernieuwingsprojecten (slimme digitalisering, professionalisering telefonie, klantgerichte samenwerking).

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 €/maand en 5374,74 €/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, …)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Statutair/contractueel
 • Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over:

 • Een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijsEN
 • Minimum 3 jaar relevante beroepservaring, waaronder wordt verstaan:
  “ervaring in een hiërarchisch leidinggevende functie”

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst, aan de hand van documenten, de 3 jaar beroepsrelevante (leidinggevende) ervaring.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 1 september 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kunt u aanvragen via: dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

1. Cv-screening op basis van de aanwervingsvoorwaarden
2. Thuisopdracht : wordt verstuurd op 17 september, moet ingediend worden ten laatste op 30 september 2015
3. Assessment: tussen 19 oktober en 6 november 2015
4. Interview: 16 november 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Volg ons op

Linkedin