Diensthoofd – Expert Message broker (m/v/x) voor de FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • Je stelt de installatie van aangepaste informaticatoepassingen (hardware, software, specifieke toepassingen, netwerken, enz.) voor en verzekert deze teneinde de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie op het vlak van ICT te verwezenlijken.
 • Je geeft beleidsadvies  aan het senior management van de Directie met betrekking tot nationale en internationale materie.
 • Je vertegenwoordigt het senior management waar nodig op/bij nationale en internationale fora, vergaderingen en organisaties.
 • Je bouwt een nationaal en internationaal sociaal netwerk uit en houdt dit in stand teneinde de nationale en Belgische luiken van internationale programma’s en projecten te faciliteren. Maar tevens vertegenwoordig je België binnen internationale programma’s en projecten met het oog op het realiseren van de Belgische politieke richtlijnen.
 • Als organisator analyseer je de behoeften van het management (die blijken uit het managementplan) en van de gebruikers teneinde deze richtlijnen te vertalen in activiteitsprojecten (aanpassing van of nieuw materiaal, software, enz.) voor de dienst Toepassingen.
 • Als coördinator verdeel je de taken en de activiteiten onder de teamleden met een aangepaste tijdsplanning teneinde de realisatie van de opdrachten te garanderen (continue opdrachten zoals de permanentie of tijdelijke zoals een nieuw project) binnen de vooropgestelde termijnen en binnen het budget.
 • Als projectmanager superviseer je alle lopende projecten samen met het management van de gebruikers en indien nodig treed je zelf op als projectbeheerder teneinde de goede uitvoering van de projecten te verzekeren en de beoogde resultaten te behalen binnen de vastgestelde tijdsplanning en budget.
 • Als leidinggevende stuur je je team aan teneinde een optimale dienstverlening te bieden via competente medewerkers en efficiënte prestaties.

Je wordt aangeworven als Adviseur ICT (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal A31.

Loon
Minimum aanvangswedde: 52.079,99EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • minstens 26 dagen verlof en 12 dagen recup per jaar