Diensthoofd Burgerzaken

 • Contractueel
 • Aalst
 • 2 jaar geleden geplaatst

stadaalst Stad Aalst

Ben jij de gedreven teamspeler die met zijn/haar passie en talenten mee de stad Aalst naar het gewenste ambitieniveau brengt?
De stad Aalst is op zoek naar diensthoofd Burgerzaken die leidinggeven met slim netwerken kan combineren. Als diensthoofd burgerzaken sta je aan het hoofd van de kern van de stadsdienstverlening : de teams Burgerlijke stand en Bevolking (back office).

Jouw verantwoordelijkheden zijn :

 • de dagelijkse aansturing van de teamverantwoordelijken,
 • het uitbouwen van het netwerk in de sector,
 • de organisatie van de back office dienstverlening.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 €/maand en 5374,74 €/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, …)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Statutair/contractueel

 

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over:

 • Een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijsEN
 • Minimum 3 jaar relevante beroepservaring, waaronder wordt verstaan:
  “hiërarchisch of projectmatig leidinggeven”

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid). De kandidaat bewijst, aan de hand van documenten, de 3 jaar beroepsrelevante (leidinggevende) ervaring.

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 1 september 2015.
De volledige wervingsprocedure (functiebeschrijving, voorwaarden voor deelname, selectieprocedure en timing van de selectie) kunt u aanvragen via: dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 te 9300 Aalst , op het telefoonnummer 053 72 34 69 of via e-mailadres: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

1. Cv-screening op basis van de aanwervingsvoorwaarden
2. Schriftelijk gedeelte: 23 september 2015
3. Assessment: tussen 19 oktober en 6 november 2015
4. Interview: 16 november 2015

Elk gedeelte is eliminerend.

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent; los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Volg ons op

Linkedin