Designer LV (100362)

 • Fulltime
 • Brussel
 • 2 jaar geleden geplaatst

De onderneming

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid.

Jouw functie

Elia Engineering staat binnen de Elia groep in voor alle infrastructuurprojecten die tegemoetkomen aan de behoeften op het vlak van de ontwikkeling, uitbreiding en vernieuwing van het transmissienet voor elektriciteit van 30 tot 380 kV.

Als Designer Low Voltage maak je deel uit van het projectteam onder leiding van een projectleader. Je bent verantwoordelijk voor de studies m.b.t. Low Voltage, meer bepaald op het gebied van de elektrische beveiligings-, controle- en sturingsapparatuur, de automatisatieapparatuur en meetapparatuur voor de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet.

Je functie behelst voornamelijk de volgende taken:

 • De projectleider bijstaan bij de haalbaarheidsstudie of de voorstudies van het project.
 • Wat de studiefase betreft, zal je concept- en detailstudies opstellen, en meer bepaald:
  • de planning van je studies organiseren en beheren volgens de prioriteiten en delivrables
  • Blokschema’s voor de beveiliging en gedetailleerde principeschema’s opstellen
  • Bijdragen tot het definiëren en kiezen van het materieel
  • Toezien op de kwaliteit van de studies door gebruik te maken van erkende apparatuur; nagaan of zijn overeenstemmen met de normen, standaarden en methodes van Elia.
  • Standaarden evalueren en aanpassen m.b.t. bijzondere te bestuderen cases
  • De kwaliteit van de studies die buiten de onderneming werden gemaakt, controleren
  • Ervoor zorgen dat de documenten van de constructeurs worden nagekeken.
  • Indien nodig deelnemen aan de acceptatieproeven van elektrische apparatuur in de fabriek
 • Wat de realisatiefase betreft, zal je de projectleader assistentie verlenen voor de opvolging van de werken Low Voltage op het terrein en vervul je in het bijzonder volgende taken:
  • Voor je specifieke vakgebied het contact met de exploitant, de leveranciers en de ondernemingen die instaan voor de montage van de elektrische apparatuur
  • Tussenbeide komen en een oplossing uitwerken bij problemen i.v.m. het concept of de ingebruikneming op het terrein
  • Zonodig deelnemen aan de werfvergaderingen waar technische aspecten aan bod komen alsook aan proeven op het terrein en indienststellingen van de installaties

Jouw profiel

 • Graduaat/bachelor of diploma secundair onderwijs elektriciteit of elektronica, automatisatie of gelijkwaardige ervaring.
 • Perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans.
 • Kennis van AutoCAD, en Windows office.
 • Je hebt zin om een vak aan te leren en op termijn expert op je vakgebied te worden.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, je beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent assertief.
 • Je vindt kwaliteit belangrijk, je bent ook stipt en je werkt nauwkeurig.

Wij bieden aan

Wij bieden u meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien… Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!

Werkplaats

Leon Monnoyerkaai 3 – 1000 BRUSSEL

Om te solliciteren gaat u naar http://www.elia.jobs/nl/Job/Jobs/1618 →