Databeheerder

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

De Antwerpenaars rekenen erop dat hun stad zichzelf efficiënt organiseert. Daarom zoeken ze een databeheerder die de werking van hun stad stroomlijnt door gegevens uit verschillende databronnen te analyseren voor het beleid. Die databeheerder werkt graag met cijfers, is kritisch en kan doelstellingen opsplitsen in meetbare indicatoren.

Wat doe je?

Strategische coördinatie is een manier van werken waarbij de gehele groep stad Antwerpen samenwerkt om de beschikbare mensen en middelen maximaal en optimaal in te zetten om de bestuursakkoorden te realiseren.

 • Je beheert de datamarkt(en) van de stedelijke bedrijfseenheid stadsbeheer die instaat voor onderhoud, stadsreiniging en groen in de stad.
 • Je genereert rapporten uit verschillende databronnen en doet voorstellen voor aanvulling en verbetering. Hierbij doe je een analyse van doelgroepen en soorten data met als doel informatie op een klantvriendelijke en geïntegreerde manier ter beschikking te stellen.
 • Je levert statistisch materiaal (tabellen, grafieken, kaarten) aan de directeur en de afdelingen van stadsbeheer.
 • Je verwerkt, ontsluit en maakt data uniform interpreteerbaar zodat ze op een heldere manier gecommuniceerd kan worden.
 • In samenwerking met externe leveranciers en de IT-collega’s van Digipolis voorzie je koppelingen tussen verschillende IT-systemen
 • Je vormt een brug tussen operationele data en strategische noden. Je geeft advies aan de afdelingen van stadsbeheer over het gebruik van statistische gegevens,  beschikbaarheid van gegevens en statistieken.

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en je werkt graag met cijfers en data.
 • Je hebt een sterke affiniteit met IT en je kan vlot overweg met computertoepassingen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de cognos omgeving, GIS, FMIS en fungeert als klankbord voor het operationaliseren van beleidsdoelstellingen in indicatoren (monitoring).
 • Je denkt creatief om voorstellen te doen ter verbetering van de rapporteringsomgeving.
 • Je kan zelfstandig werken maar je bent tegelijkertijd een teamspeler.
 • Je kan je snel inwerken in de verschillende materies  waarover er wordt gerapporteerd.
 • Je bent kritisch wat betreft datakwaliteit en datavisualisaties.
 • Je bent klantgerichtheid o.a. het omzetten in technische methodologische informatie in een voor de klant bevattelijke vorm en tekst.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je neemt deel aan de algemene selectie ‘strategisch consulent‘ waaraan verschillende kandidaten deelnemen voor verschillende vacatures, waaronder deze.
 • Je wordt in dienst genomen als consulent (niveau A1) met een contract van onbepaalde duur.
 • Je gaat aan de slag bij de stad, het OCMW of een van de andere entiteiten die aan de stad verbonden zijn.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.928,63  euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen. Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator
 • De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en verloningen.

Selectiedata en –procedure?

 • Voorafgaand aan de selectie wordt er een preselectie op basis van CV en motivatie georganiseerd.
 • De selectie zelf vindt plaats in de loop van november en december 2015 en januari 2016. Ze bestaat uit een psychotechnische proef, een thuisopdracht en een sollicitatiegesprek. Je leest er alles over in de informatiebrochure.  Tip: hou deze brochure bij, zo kan je ze ook tijdens de selectie opnieuw raadplegen.
 • Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert.

Hoe kan je je voorbereiden?

 • Lees de informatiebrochure met alle informatie over de selectieprocedure grondig door.
 • Meer info over de stad, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.
 • Jouw perfect match met de stad meet je hier.

Hoe solliciteren?

Solliciteren doe je online via de Talentbank van de stad en is mogelijk tot 20 november 2015.

Het stappenplan vertelt je meer over digitaal solliciteren via de Talentbank.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail:  consulent@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de 2 aanspreekpunten voor deze selectie:

An Van Extergem  03 338 37 9403 338 37 94  dossiereigenaar

Anouk Muylle  03 338 31 6803 338 31 68  recruiter

Marleen Dupont  03 98 03  recruiter