Data-analist – statisticus (m/v) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

Je komt terecht in de dienst Expertise waar je samen met je collega statistici instaat voor het verzamelen, analyseren, interpreteren en publiceren van gegevens.

Als statisticus werk je ter ondersteuning van het inspecterend personeel van de DGEC (waaronder geneesheren, verpleegkundigen,…) en de studies die zij uitvoeren (o.a. kostenanalyses, opsporen van fraude,…). Je zorgt m.a.w. voor de analyse van de resultaten van de onderzoeken die zij uitvoeren en je dient daarbij in staat te zijn om deze resultaten te ‘vertalen’ voor personen die geen statistische achtergrond hebben.

Je helpt ook mee in werkgroepen waar je je collega’s bijstaat en advies geeft om onderzoeken op te zetten. Je helpt hen o.a. bij het definiëren van het ‘design’ van het onderzoek, een realistische scope van het onderzoek te bepalen, informatiecampagnes op te starten, etc.

Daarnaast werk je ook mee om gegevensstromen te analyseren en actief mee te werken aan het ontwerpen en opzetten van nieuwe gegevensstromen en dit om tot een betrouwbare, snelle en doeltreffende terbeschikkingstelling en raadpleging van gegevens te komen.

Ten slotte volg je de evoluties binnen je vakgebied op om optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie. Je houdt je technische kennis voortdurend up to date.

Met betrekking tot bovenstaande zal je onder andere de volgende taken uitvoeren:

 • Je maakt statistieken, vergelijkingen, voorspellingen en simulaties op.
 • Je analyseert de verbanden tussen de variabelen, de directe en indirecte correlaties,
 • rekening houdend met verklarende variabelen. Je verwerkt en analyseert gegevens om zo trends te ontdekken of beslissingen uit te werken, vanuit de basisinformatie.
 • Je helpt bij het opstellen van complexe rapporten en analyses met betrekking tot gegevensbanken om de eigen organisatie en de partners toe te laten doeltreffende strategieën te bepalen.
 • Je volgt projecten op met het oog op de integratie van nieuwe databronnen in de datawarehouse.
 • Je stelt het design voor het onderzoek voor.

Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • vlakbij Metrohalte Montgomery
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof
 • gesloten tussen Kerst en Nieuw
 • mogelijkheid tot telewerk na de nodige inwerkingsperiode.