Coördinator internationale economie (m/v/x) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • Je onderzoekt economische gegevens, met het oog op de analyse van de handelsrelaties van België met derde landen en dit door raadpleging van de socio-economische actoren op sectoraal en/of intersectoraal niveau. Je organiseert deze gegevens en waakt over een efficiënte en actuele communicatie naar de stakeholders.
 • Je volgt de wetgeving, de reglementering en de methodologische ontwikkelingen van het kennisgebied van je dienst regelmatig op. Daarnaast bouw je een netwerk uit van personen en instanties die jou nuttige informatie kunnen verschaffen.
 • Je draagt bij tot het uitwerken van het standpunt van de FOD Economie.
 • Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen. Je verdedigt het standpunt van de FOD Economie op basis van de identificatie van de nationale belangen in nationale en internationale organisaties (zoals de regio’s, andere FODs, EU, OESO, WHO, enz.) die op je domein actief zijn. Je weet daarbij om in te spelen op de verschillende belangen. De voertaal van de vergaderingen bij de internationale instellingen is doorgaans het Engels, een taal waarin je je vlot uitdrukt.
 • Je zorgt voor een constante vertegenwoordiging op deze vergaderingen, waarbij je je beschikbaar maakt, ook indien deze vergaderingen buiten de vaste werkuren uitlopen. Je bent daarbij ook bereid om buitenlandse verplaatsingen te maken.
 • Je zorgt voor de follow-up van de vergaderingen en de werkgroepen: je verspreidt de informatie onder de betrokkenen en stelt verslagen op.
 • Je stelt adviezen, verslagen en voorstellen op, spontaan of op verzoek, om diverse actoren te informeren over de belangrijke ontwikkelingen in het bedrijfsleven en/of in de sectoren. Zo coördineer je een constante informatiedoorstroming.
 • Je neemt deel aan door de FOD ontwikkelde projecten die in lijn liggen van het kennisgebied van je dienst, bij voorbeeld het opvolgen van sectorale studies, het opvolgen van handelsbesprekingen of buitenlandse handels- en investeringsmissies.
 • Je kunt ingeschakeld worden om de informatiekanalen van de FOD Economie te ondersteunen: je stelt een lijst op van meest gestelde vragen, je draagt bij aan de informatiebrochures van de FOD.

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 31 dagen verlof.