Controleur (m/v) voor het FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van geprogrammeerde of niet-geprogrammeerde controles van technische installaties, documenten, goederen en diensten met als doel na te gaan of de nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd. Deze controles hebben als hoofddoel het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen en het garanderen van de kwaliteit van ons voedsel om zo de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen.

 • Je oefent controles uit voor het afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen. Je staat ook in voor de verdere opvolging.
 • Je ziet er op toe dat de Europese en nationale wetgeving juist wordt geïnterpreteerd om aldus duidelijk advies te kunnen geven binnen het team.
 • Je werkt samen met de andere besturen of met de regionale en lokale overheden om de controles in hun geheel te optimaliseren.
 • Je geeft waarschuwingen, je stelt processen-verbaal op, je neemt goederen in beslag, je neemt maatregelen die tot sluiting van de inrichting kunnen leiden indien je vaststelt dat de wetgeving niet werd nageleefd.
 • Je voert controles uit onder coördinatie van de verantwoordelijke van de betrokken dienst, op eigen initiatief of op basis van een klacht, na een voedselvergiftiging, in het kader van de uitvoering van het controleplan, op basis van een toelatingsaanvraag of een vernieuwing ervan.
 • Je organiseert op een min of meer autonome manier je activiteiten bij operatoren in de sectoren transformatie en distributie. Je besteedt het grootste deel van je tijd aan de controles die je alleen of in team uitvoert (bemonstering, uitvoeren van tests, interpreteren van analyseresultaten, hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, uitvoeren van audits, …).
 • Je staat in voor het administratief vervolg van deze taken (opstellen van inspectieverslagen, waarschuwingen, klassering, verslaggeving).
 • Je werkt in het kader van ISO 9001 certificering, ISO 17020 accreditatie en EMAS registratie. Je volgt bestaande procedures en stelt verbeteringen voor.

De uitoefening van deze functie vergt onregelmatige werkuren. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds of in het weekend controles dient uit te voeren.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27027,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvergoeding tot 241,36 EUR wordt voorzien.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • flexibele werkuren
 • 26 dagen verlof per jaar
 • een kilometervergoeding voor km’s binnen de provincie van tewerkstelling (0,3456 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.