Consultant selectietesten

  • Fulltime
  • België

Website FOD Beleid en Ondersteuning

Je begeleidt en adviseert selectieconsultants door aanbevelingen te formuleren over de inhoud van hun selectieprocedures en – testen. Je staat in voor het testportfolio en de testplatformen die voornamelijk tijdens selectieprocedures worden gebruikt. Je bent ook verantwoordelijk voor de redelijke aanpassingen van selectietesten voor personen met een handicap, ziekte of leerstoornis.De belangrijkste taken waarvoor je verantwoordelijk bent:
• Je begeleidt de selectieconsultants op het vlak van testontwikkeling (het opmaken van meerkeuzevragenlijsten, testen met open vragen) en je geeft een advies over de kwaliteit hiervan.
• Je adviseert de selectieconsultants over selectieprocedures en keuze van testinstrumenten.
• Je neemt deel aan het opmaken en ontwikkelen of de aankoop van selectietesten.
• Je staat mee in voor het operationeel beheer van de testplatformen (testen invoeren in het platform, opsturen van vragenlijsten, …)
• Je werkt mee aan het kennismanagement gelinkt aan de testen en selectieprocedures (opmaken van theoretische en praktische handleidingen, geven van opleidingen aan selectieconsultants, …)
• Je voorziet de redelijke aanpassingen van selectietesten voor personen met een handicap, ziekte of leerstoornis.
• Je draagt je steentje bij in het team door mee te werken aan diverse projecten en activiteiten.

To apply for this job please visit www.selor.be.