Businessanalist A2 (m/v) voor de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse zaken

 • Statutair
 • Overal
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je vertaalt de behoeften van de organisatie naar het ICT-departement en de mogelijkheden en beperking inzake ICT naar de organisatie
 • Je brengt de behoeften van de organisatie in kaart
 • Je evalueert de bestaande processen, procedures en toepassingen om te zien of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie en om na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn
 • Je helpt bij de evaluatie en selectie van de meest geschikte ICT-oplossingen op basis van technische haalbaarheid en economische rendabiliteit (in overleg met de ontwikkelaars)
 • Je staat in voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers
 • Je test en evalueert de resultaten van ICT-toepassingen om je ervan te vergewissen dat de ICT-toepassingen voldoen aan de door de organisatie gestelde eisen
 • Je volgt de evoluties in het vakgebied om zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie
 • Je werkt in een tweetalige omgeving

Meer info over de jobinhoud?

Bij de FOD Financiën

De Gols Alfons – Adviseur
Contactpersoon FOD Financiën van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Tel.: 02/576.25.6502/576.25.65
E-mail: alfons.degols@minfin.fed.be

Beeckman Roger – Adviseur
Contactpersoon FOD Financiën van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (Dienst Ondersteuning Automatisering)
Tel.: 02/576.34.7102/576.34.71
E-mail: roger.beeckman@minfin.fed.be
Spolspoel Veerle – Adviseur
Contactpersoon FOD Financiën van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (Dienst Gegevensbeheer & Intelligence)
Tel.: 02/576.34.3302/576.34.33
E-mail: veerle.spolspoel@minfin.fed.be

Smet Martine – Fiscaal deskundige
Contactpersoon FOD Financiën van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering
Tel.: 02/576.71.3902/576.71.39
E-mail: martine.smet@minfin.fed.be

D’haeyer Isabelle – Fiscaal deskundige
Contactpersoon FOD Financiën van de Algemene Administratie van de Patriumoniumdocumentatie
Tel.: 02/576.37.3602/576.37.36
E-mail: isabelle.dhaeyer@minfin.fed.be


Bij de FOD Binnenlandse zaken

Thierry Vandenberghe – Attaché
Contactpersoon FOD Binnenlandse zaken van de Stafdienst ICT
Tel.: 02/793.97.6102/793.97.61
E-mail: thierry.vandenberghe@ibz.fgov.be