Business analist gezondheidszorg (m/v/x) voor het RIZIV

 • Fulltime
 • Brussel

Website RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van de interne (o.a. business, IT, hiërarchie, sectorbeheerders) en externe partners (zorgverleners, FOD Volksgezondheid, eHealth, organisaties die verantwoordelijk zijn voor een authentieke bron van gegevens, service providers) bij het realiseren van een variëteit van verbeterings- en automatiseringsprocessen:

1. Als analist ben je verantwoordelijk voor:

 • het in kaart brengen van een AS IS proces en het capteren van de knelpunten in een proces op basis van interviews met gebruikers, lectuur van procesbeschrijving en -documenten.
 • het opstellen van een behoeftenanalyse of business requirement document zodat ICT de nodige programma’s kan ontwikkelen of aanpassen.
 • het opstellen en valideren van richtlijnen voor gebruikers.
 • het oplossen van problemen bij het gebruik van de toepassingen.
 • het formuleren van adviezen waar nodig over het proces in kwestie.
 • het uittekenen van werkprocessen volgens een BPMN-schema (Business Process Model and Notation).

2. Als verantwoordelijke en contactpersoon voor een proces:

 • ondersteun je het diensthoofd om de doelstellingen van de dienst en het proces in kwestie te verwezenlijken.
 • neem je deel aan werkgroepen en contacteer je experten.

3. Als kennisbeheerder:

 • volg je de evoluties op inzake reglementering en organisatie.

4. Als expert sta je in voor:

 • het opmaken en voorbereiden van rapporten.
 • het opstellen van nota’s en documenten.

Een concreet voorbeeld van een procesverbetering is het realiseren van de structurele registratie van klinische groeperingen (“praktijkregistratie”), zoals omschreven in het actieplan handhaving in de gezondheidszorg.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.selor.be.