Burgerlijk ingenieur met 2 jaar ervaring in telecommunicatie (m/v) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je zal taken krijgen inzake de toepassing van het wettelijke kader en je zal erover waken dat dat kader goed wordt nageleefd.
 • Je haalt de nuttige informatie uit verscheidene bronnen (technische literatuur, technologisch toezicht, juridische teksten, benchmarking, antwoorden van de operatoren, enz.) en vat deze samen.
 • Je werkt samen met de verschillende belanghebbende partijen (operatoren, andere overheden bevoegd voor cybersecurity, besturen, enz.) om een minimale veiligheidssokkel te definiëren, te valideren en toe te passen.
 • Je zal voortdurend in contact staan met de operatoren en hen evalueren (bijvoorbeeld via enquêtes, interviews, audits of controles op het terrein). Je zal hen adviseren en begeleiden bij de concretisering van de richtlijnen van het BIPT.
 • Je zal te maken krijgen met het beheer van evenementen en veiligheidsincidenten (onbeschikbaarheid, verlies van integriteit, enz.) alsook van grote evenementen (sectorcrisis, stroomafschakeling, enz.).
 • Je zal alle belanghebbenden inzake veiligheid sensibiliseren, ongeacht of het te maken heeft met IT-systemen of met telecominfrastructuren.
 • Je zal heldere adviezen verstrekken aan andere besturen.
 • Je bereidt mededelingen voor (studies, analyses, toelichtingen, waarschuwingen, enz.) ter attentie van de operatoren en/of (eind)gebruikers.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven met een contract voor buitengewone en tijdelijke behoeften voor 2 jaar als ingenieur-adviseur (niveau A) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 60.657,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of een taalpremie voor het Engels
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis smartphone alsook vergoeding door het BIPT van bepaalde bijbehorende kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • een halfjaarlijkse beheerstoelage
 • mogelijkheid tot telewerk (na 6 maanden)

Aanstellingsvoorwaarde

Je bent bereid deel te nemen aan de procedure nodig voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging nodig voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten in het kader van je functie (wet van 11-12-1998 betreffende de classificatie en veiligheidsmachtigingen).