Boekhoudkundig expert

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Samen bouwen wij ons Gewest. Bouw je met ons mee?

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, publiekrechtelijke naamloze vennootschap, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een (m/v):

  

Boekhoudkundig expert                                                                               

 

 • Hoofdopdrachten verbonden aan de functie

De attaché boekhoudkundig expert wordt tewerkgesteld binnen de directie «  Financiën ».

Hij/zij staat in voor de analyse en de ontwikkeling van de boekhoudkundige en financiële informatiestromen en vormt de draaischrijf van de systemen.

Hij/zij staat ook in voor de opvolging van de fiscale dossiers van de BGHM en voor de verdediging ervan bij fiscale controle (Rekenhof, bedrijfsrevisoren, …).

 

 • Beschrijving van de activiteiten
 • De jaarrekening opstellen en neerleggen bij de NBB;
 • Periodieke verslagen opstellen inzake boekhouding, begroting en financiën;
 • Alle boekhoudkundige documenten controleren en corrigeren;
 • Erop toezien dat de onderneming haar fiscale verplichtingen strikt naleeft en, in dat opzicht, een proactieve rol vervullen op boekhoudkundig en financieel vlak. Opstellen van de belastingaangiften voor de vennootschapsbelasting, van de fiscale fiches voor erelonen en aangeven van de roerende voorheffing;
 • Geregeld instaan voor het financiële beheer van de OVM’s (bijstand en toezicht op boekhoudkundig vlak, uitwerking van het boekhoudkundig plan en van de interne controle).

 

 • Gezocht profiel :

Opleiding: Master of licentie in de boekhoudkundige en fiscale expertise

Beroepservaring: Ten minste 3 jaar beroepservaring hebben als boekhoudkundig expert

Specifieke kennis en vaardigheden :

 

 • Beschikken over expertise op het gebied van algemene boekhoudkundige procedures (analyse, beheer, begroting, audits en administratie);
 • Kennis hebben van de wetgeving binnen het activiteitendomein: fiscaal, sociaal, burgerlijk en handelsrecht;
 • Moeiteloos overweg kunnen met boekhoudkundige software, PowerPoint, Excel en tekstverwerking;
 • In staat zijn oplossingen aan te reiken die origineel, eenvoudig en praktisch te realiseren zijn of die op korte, middellange en lange termijn moeten worden toegepast;
 • In staat zijn om zijn werk, in functie van de prioriteiten en met het oog op de realisatie van de vastgestelde doelstellingen, zelfstandig te organiseren;
 • Rekening houden met de deadlines voor de verslagen;
 • Op de hoogte blijven van de evolutie van de functiegerelateerde wetgevingen, stof en/of technieken;
 • Over goede redactionele vaardigheden beschikken.
 • Statuut en arbeidsvoorwaarden

 

Weddeschaal: A101

Type contract: voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur.

Aanvullende voordelen:

 35 dagen jaarlijks verlof;

 • maaltijdcheques met een faciale waarde van 7 euro;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten;
 • werkgeversbijdrage in het treinabonnement;
 • fietspremie: 0,21 euro/km

 

Inlichtingen:

– HRM-dienst: 02/533.19.11

– dienstverantwoordelijke: de heer Siméon Kotsaridis 02/533.19.18

 

 • Selectieprocedure

Wenst u deel te nemen aan deze selectie, stuur ons dan vóór 13 mei 2016 uw CV en motivatiebrief toe:

 • per e-mail naar vacatures@bghm.irisnet.be
 • per post: BGHM, ter attentie van de heer Y. Lemmens, Directeur-generaal, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar vacatures@bghm.irisnet.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook