Beleidsondersteunend data-analist (m/v) voor het RIZIV

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

Als data analist zal je binnen de directie onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie meewerken aan belangrijke hervormingsprojecten die directie-, dienst- en organisatieoverschrijdend zijn. Hierbij zal je vanuit jouw expertisedomein samenwerken met een multidisciplinair team van deskundigen (artsen, experten KCE,…) om de inhoud van het project vorm te geven. Een project dat momenteel de hoogste prioriteit heeft, betreft de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Je zal hiervoor dan ook voltijds verantwoordelijk zijn.

Meer bepaald zal je op de volgende drie domeinen ingezet worden:

 1. Analyse van gegevens die beschikbaar zijn binnen het RIZIV en/of die worden aangeleverd door ziekenhuizen en het Federaal Kenniscentrum (KCE). Het gaat dan meer bepaald over studies die uitgevoerd worden door het Kenniscentrum waarop je bijkomende analyses doet. In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering (meer informatie over de ziekenhuisfinanciering) gaat het dan bijvoorbeeld over het zoeken naar een nieuw systeem dat ziekenhuizen toelaat om een forfaitair bedrag aan te rekenen voor een bepaalde pathologie. In een eerste fase zal het gaan om courante pathologieën, in een latere fase ook over minder courante.
 2. Daarnaast zal je de coördinatie van de implementatie op het terrein verzorgen. Concreet houdt dit in dat je als projectverantwoordelijke ervoor zorgt dat je steeds een overzicht hebt van wat er al geïmplementeerd is op het terrein en dat je de activiteiten van de andere diensten die hieraan (mee)werken, opvolgt. Je centraliseert de informatie en bent in staat om ten allen tijde een stand van zaken te genereren en hierover de nodige inhoudelijke rapportage te bezorgen aan de nodige instanties en personen.
 3. Ten slotte sta je in voor de analyse van de pilootprojecten die zullen worden gelanceerd door de regering. Dat wil zeggen dat je een analyse zal maken van de alternatieve systemen (bijvoorbeeld thuishospitalisaties) om erover te waken dat deze niet meer kosten dan de bestaande systemen die momenteel worden toegepast door de ziekenhuizen.

De hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering is in volle gang. Je zal onmiddellijk worden ingezet om – weliswaar met de nodige ondersteuning – op een autonome manier je opdrachten uit te voeren en je werk te plannen.

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA2.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,35 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • vlakbij metrohalte Montgomery
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • gesloten tussen Kerst en Nieuw
 • mogelijkheid tot telewerk na de nodige inwerkperiode.