beleidsmedewerkers “accounting & prudential reporting”

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Nationale Bank van België

Functie

 • bijdragen aan de prudentiële beleidsontwikkeling inzake boekhouding van financiële instellingen
 • actief deelnemen aan het nationaal en internationaal beleidsoverleg terzake
 • coördineren en beheren van alle werkzaamheden en analyses verbonden aan specifieke thema’s
 • vorm geven aan de ontwikkeling van toezichtsinstrumenten en regelgeving v.m. de prudentiële rapportering van financiële instellingen.

 

Werkomgeving

De missie van de dienst Prudentieel Beleid en financiële stabiliteit is bij te dragen aan de identificatie, analyse en beperking van risico’s in het Belgische en internationale financiële systeem, door de ontwikkeling van expertise op zowel het microprudentiële als het macroprudentiële niveau en in nauw overleg met microprudentiële toezichthouders. Ze draagt ook bij aan de werkzaamheden van de Bank binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken en in internationale fora.

De vacature situeert zich in de groep “governance, accounting & auditing”, waar de nieuwe beleidsmedewerker het team zal versterken in het domein van accounting en reporting. De medewerker zal o.m. betrokken worden bij de ontwikkeling van het prudentieel beleid, de regelgeving en de toezichtsinstrumenten in verband met enerzijds de nationale en internationale boekhoudnormen (BGAAP en IFRS) en anderzijds de verschillende financiële en prudentiële rapporteringen van financiële instellingen.

 

Voorwaarden

 • houder zijn van een master of PhD in (toegepaste) economische wetenschappen, handelsingenieur of rechten (in dit laatste geval, bij voorkeur met een aanvullende opleiding in financiewezen en/of boekhouding)
 • een uitgesproken belangstelling tonen voor internationaal beleidsoverleg in een prudentiële context voor zowel de bank- als de verzekeringssector
 • over een eerste ervaring in boekhouding (inzonderheid IFRS) en/of financiële analyse beschikken of bereid zijn zich te specialiseren in deze domeinen
 • het Engels en de twee landstalen goed beheersen
 • zelfstandig alsook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties
 • over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest beschikken
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • zin voor organisatie hebben
 • zin voor initiatief hebben
 • assertief zijn en beschikken over redeneervermogen en overredingskracht
 • stressbestendig zijn
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding

 

ALLEEN de sollicitaties die in ons bezit zijn, vergezeld van een gedetailleerd cv (verplicht), een motivatiebrief (verplicht) en een kopie van het diploma (of de diploma’s) alsook de bijlagen met de ECTSpunten, komen in aanmerking.

Stel uw kandidatuur uitsluitend via https://jobs.nbb.be

Om te solliciteren gaat u naar https://jobs.nbb.be →