Beleidsmedewerker Wonen (Huisvestingsambtenaar) Halftijds – Niveau B1-B3

 • Fulltime
 • Borsbeek
 • 1 jaar geleden geplaatst

Gemeente Borsbeek

Ter ondersteuning van het sociaal woonoverleg teneinde de kwaliteit van het patrimonium en de woonomgeving te verbeteren, is de gemeente Borsbeek op zoek naar een halftijdse beleidsmedewerker Wonen

Beleidsmedewerker Wonen (Huisvestingsambtenaar)

Halftijds – Niveau B1-B3

 

Functie:

Verantwoordelijk voor ondersteuning en evaluatie van het huisvestingsbeleid (Gemeente en OCMW).

Als aanspreekpunt van het woonbeleid rapporteer je aan het afdelingshoofd Grondgebiedszaken.

Basistaken:

 1. Aanspreekpunt van het Borsbeeks woonbeleid.
 2. Organiseren en ondersteunen van de het (Sociaal) Woonoverleg.
 3. Beleidsvoorbereidend- en administratief werk met betrekking tot huisvesting.
 4. Ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen.
 5. Verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
 6. Opmaak en bijhouden van de registers in verband met wonen.
 7. Uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening aan de burger.
 8. Faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren, waarbij de volgende resultaten bereikt moeten worden:
  1. een globale doorlichting van de lokale huisvestingssituatie;
  2. onderlinge afstemming van de sociale woonprojecten enerzijds en de afstemming van de individuele verrichtingen van de lokale woonactoren anderzijds;
  3. voorbereiding van een planning of een programmatie van sociale woonprojecten binnen het werkingsgebied;
  4. een akkoord over de manier van toewijzing van sociale huurwoningen, binnen de door de Vlaamse Regering goedgekeurde toewijzingsmodaliteiten;
  5. een verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving, waaronder het nemen van initiatieven in het kader van de bestrijding van leegstand en verkrotting;
 9. Aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende gemeenten over:
  1. gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale huisvestingsmaatregelen en het respectieve dienstverleningsaanbod;
  2. huuraangelegenheden;
  3. sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen
  4. actuele beleidsmaatregelen inzake huisvesting;
 10. Voorbereiden van gemeentelijke reglementeringen op het vlak van wonen;
 11. Nemen van initiatieven die levenslang en aanpasbaar wonen ondersteunen;
 12. Nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen;

 

Profiel:

Functieniveau : B1 – B3

Diploma : bachelor of gelijkwaardig

Attituden :

 • Klantgerichte, sterke betrokkenheid en engagement.
 • Onderzoekend en probleemoplossend aangaande problemen huisvesting.
 • Flexibele houding doch zonder de onafhankelijk tegenover externe beïnvloeding en de loyale uitvoering van beslissingen in gevaar te brengen.
 • Open staan voor permanente bijscholing (open leervermogen)
 • Bereid zijn om indien nodig te werken buiten de normale werkuren.

Kennis en ervaring :

 • Globaal inzicht in de gehele werking van een gemeentebestuur.
 • Kennis en vlot kunnen toepassen van MS Office (Word, Excel, Powerpoint).
 • Algemene kennis van de wetgeving in verband met huisvesting (te verwerven na de aanwerving).

Meer informatie aangaande functiebeschrijvingen, aanwervingsvoorwaarden

en selectieprocedure kan je vinden op de website www.borsbeek.be/vacatures of bekomen via jobs@borsbeek.org.

Interesse?

Communicatieve bachelors met sterke administratieve en planmatige competenties kunnen hun kandidatuur indienen tot en met 1 mei 2016.

Mail je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma naar jobs@borsbeek.org ofwel per post (poststempel geldt als bewijs) naar het College van Burgemeester en Schepenen, de Robianostraat 64, 2150 Borsbeek.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar jobs@borsbeek.org

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook