Beleidsmedewerker wetenschapsbeleid (m/v) voor Innoviris

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je schrijft nota’s voor het wetenschappelijke beleid in de regio Brussel.
 • Je deinst niet terug voor het werken met cijfers en gaat vlot om met statistische gegevens.
 • Je fungeert als tussenpersoon tijdens vergaderingen en slaagt erin verschillende standpunten te synthetiseren en een consensus te bereiken.
 • Je kan goed de belangen van verschillende partijen synthetiseren en draagvlak creëren.
 • Je organiseert vergaderingen en verricht een veelzijdigheid aan taken die het secretariaat van de Gewestelijke Raad voor Wetenschapsbeleid ondersteunen.
 • Je weet je flexibel op te stellen, je kan goed inspelen op wisselende vragen en noden en maakt je snel nieuwe kennis eigen.
 • Je gaat integer aan de slag met kennis en informatie en je weet ondernemen en ondersteunen te combineren.
 • Je stelt je op als een communicatieve netwerker.

 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Beleidsmedewerker wetenschapsbeleid (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A101.

Loon
Minimum aanvangswedde: 36.653,82 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (MIVB) en tussenkomst in de NMBS abonnementen
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • Maaltijdcheques van 7 euro per gepresteerde dag
 • 35 dagen verlof per jaar + sluiting tussen Kerst-en Nieuwjaar

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.