BEHEERSCONTROLEURS EN -ANALISTEN

  • Fulltime
  • Brussel
  • 1 jaar geleden geplaatst

Iris Ziekenhuizen Zuid

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

 

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken

 BEHEERSCONTROLEURS EN -ANALISTEN (m/v)

 

Uw taak bestaat eruit het Directiecomité te ondersteunen in zijn beslissingen in het kader van de oriëntatie en de opvolging van de vastgestelde strategie. U neemt actief deel aan het bepalen van de doelstellingen, projecten en stelt de bijhorende financiële plannen op. In samenwerking met uw collega’s en de Directie stelt u het richtschema van de budgetten van de instelling op, realiseert u de periodieke opvolging en anticipeert u op de resultaten.

 

UW FUNCTIE

– De activiteitsvoorzieningen in termen van doelstellingen, budgetten, organisatie en middelen opstellen

– De analysemiddelen, indicatoren en procedures m.b.t. de beheerscontrole opstellen en aanpassen aan de hand van informatieverwerking

– De afwijkingen meten en analyseren onder de vorm van statistieken, toegelichte boordtabellen, activiteitsrapporten, en deze gegevens doorgeven

– Tekenende afwijkingen tussen de realisaties en de periodieke en jaarlijkse voorzieningen  identificeren

– De reporting op het niveau van de IRIS-groep voorbereiden

– Meewerken aan de uitvoering en opvolging van reorganisatieprojecten op het niveau van het ziekenhuisnetwerk, meer bepaald om financiële plannen, financiële hypotheses en gevolgen, simulaties op basis van diverse scenario’s, opvolgingsindicatoren, te bepalen

– Actie- en verbeteringsplannen voorstellen en adviseren

– Deelnemen aan de invoering van nieuwe instrumenten voor Business Intelligence en beheerscontrole (datawarehouse, ETL, data visualisation, …)

– Punctuele analyses uitvoeren op aanvraag

 

UW PROFIEL

Diploma

–  Master economie of beheer

 

Ervaring

U hebt:

–   Minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie

–   Ervaring in het domein van de gezondheidszorg is een troef

– U beschikt over zeer goede operationele kennis op het vlak van beheerscontrole en boekhouding

– U beschikt over operationele kennis op het vlak van projectmanagement

– U beheert probleemloos tal van informatieverwerkingen (boekhouding, human resources, medisch, …) die de interne activiteit kenmerken

– U beschikt over gevorderde kennis op het vlak van IT (MS Office)

– U werkt autonoom en waardeert eveneens het werk binnen het team en u hebt gevoel voor samenwerking

– U analyseert de gegevens doelgericht en beoordeelt de informatie met een kritisch oog

– Uw zin voor organisatie en het beheer van dringende gevallen en prioriteiten werden bewezen

– U aarzelt niet om initiatieven te nemen

– Met uw vlotte communicatie ondersteunt u de Directie in het nemen van beslissingen en u hebt geen probleem om uw gesprekspartners te sensibiliseren en te motiveren

– U bezit goede kennis van de tweede landstaal

– Kennis van het ziekenhuismilieu is een troef

 

WIJ BIEDEN

– Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving

– Een aangename werksfeer

– Een vormingsprogramma gedurende uw volledige loopbaan

– Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:

  • voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk
  • maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro
  • tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en fietsvergoeding
  • een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor 10 of 12)
  • 24 dagen wettelijk verlof en 6 extralegale verlofdagen.

 

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?

Solliciteer voor 15 mei 2016 aan de hand van het formulier online: www.his-izz.be  (rubriek werkaanbiedingen).

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Mevrouw F. DE CUYPER, Verantwoordelijke Controle en Begroting, op het nummer 02/739.85.34