Beheerscontroleur (m/v) voor de FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je wordt tewerkgesteld in de cellen beheerscontrole van de verschillende entiteiten van de FOD of in de afdeling expertisecentra.

In de cel beheerscontrole:

 • Je werkt mee aan de definiëring en het opvolgen van de objectieven van jouw entiteit.
 • Je bereidt de analysen en evaluaties voor die de manager van de entiteit vraagt, binnen de vooropgestelde termijn, met een maximale precisie en je waarborgt de betrouwbaarheid ervan.
 • Je ontwikkelt boordtabellen en rapporten die op een optimale manier de behoeften van de gebruikers beantwoorden.
 • Je voert de nodige controles uit om de betrouwbaarheid van de informatie te garanderen.
 • Je levert alle nodige informatie aan de gebruikers van de boordtabellen en aan de ambtenaren die de gegevens invoeren.
 • Je organiseert en neemt deel aan vergaderingen en overleg zowel interne als externe partners

In een expertisecentrum:

 • Je ondersteunt jouw collega’s van de cellen beheerscontrole en je geeft hen advies binnen jouw expertisedomein (methodologie, meetinstrumenten voor resultaten, reporting,…).
 • Je initieert en leidt projecten die erop gericht zijn de beheerscontrole voor heel de FOD te verbeteren.
 • Je coördineert de acties gericht op de beheerscontrole die verschillende entiteiten van de FOD omvatten.
 • Je participeert actief aan activiteiten van het netwerk van beheerscontroleurs en je ondersteunt dit netwerk.
 • Je organiseert en neemt deel aan werkgroepen, vergaderingen, informatiesessies en opleidingen.
 • Je ontwikkelt expertise in jouw domein.
 • Je verzamelt en verspreidt pertinente informatie

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • validatie van relevante professionele ervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.