Beheerder exploitatie elektriciteitsnet

  • Fulltime
  • België
  • 2 jaar geleden geplaatst

MIVB

Jobomschrijving

 

Je staat in real time (24/24u) in voor het operationeel beheer van de onderstations en van de hoog- (HS) en laagspanningsnetten (LS) die voorzien in de elektrische energie voor de metro’s, trams, stations, stelplaatsen en werkplaatsen van de MIVB:

– van op afstand permanent toezicht houden op de elektrische installaties door middel van opvolgingsapparatuur
– de incidenten en spanningsonderbrekingen met betrekking tot de installaties beheren: de interventieaanvragen in geval van incidenten overmaken, de prioriteiten bepalen in geval er zich gelijktijdig verschillende incidenten of onderbrekingen voordoen, de aanvragen «spanningsonderbreking of -behoud» administratief beheren, enz.
– toezicht houden op het binnen- en buitengaan van bevoegde personen in de onderstations.
– regelmatig ter plaatse gaan om zich een beter beeld te kunnen vormen van de incidenten wanneer deze zich voordoen (op de hoogte blijven van de wijzigingen die aangebracht worden aan het net en de installaties).
– De mappen met de plannen, lijninstructies, netboekjes, HS- en LS-kaarten, … van het tekenbureau en de brandfiches voortdurend up-to-date houden om de veiligheid van de ondernomen acties te verzekeren.

 

Gevraagd profiel

– Bachelor elektriciteit of hoger secundair onderwijs met ervaring
– Franstalig of Nederlandstalig met een functionele kennis van de tweede landstaal
– Kennis van MS Office
– In het bezit zijn van een rijbewijs B
– Stressbestendigheid, assertiviteit, flexibiliteit (uurrooster: beurtrol), goed met mensen kunnen omgaan, zin voor verantwoordelijkheid en organisatie

Om te solliciteren gaat u naar http://www.mivb.be →