Attachés – Studie, analyse en advies (m/v/x) voor Brussel Fiscaliteit

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

U wordt, net zoals elk ander nieuw personeelslid binnen Brussel Fiscaliteit, opgenomen in het VAK-traject.
Dit traject is een opleidingstraject dat gericht is op Vakmanschap. Het heeft als doel de creativiteit en het dynamisme van de medewerkers te verhogen. U krijgt dan ook deze basis mee:

 • Vaardigheden: analysevermogen, werkorganisatie volgens instructies
 • Attitudes: klantgericht, teamgericht, autonoom en nauwgezet
 • Kennis: geautomatiseerd fiscaal systeem, administratieve en fiscale procedures, competentiesfeer

Daarom is het noodzakelijk dat u, als nieuw personeelslid, meedraait in alle interactiekanalen met de belastingplichtigen.
U draagt bij tot de goede werking van het bestuur en geeft uiting aan de waarden van een kwaliteitsvolle overheidsdienst door de vragen van de gebruikers of de interne diensten vlot te behandelen.
Uw specifieke takenpakket ziet er als volgt uit:

 • U definieert de werking, procedures en tools die nodig zullen zijn om de doelstellingen van uw opdracht of project te bereiken;
 • U kan de nodige inhoudelijke expertise leveren met betrekking tot de opdracht of het project waaraan u werkt;
 • U zoekt diverse inlichtingen op ter voorbereiding van de dossiers, dit zowel extern als intern;
 • U maakt analyseschema’s, rapporten en nota’s op, en u past uw communicatie aan uw contactpersonen aan;
 • U verzamelt gegevens en informatie met betrekking tot de te behandelen materie en u kan deze ook bestuderen, interpreteren en behandelen;
 • U ziet erop toe dat de verschillende instrumenten van planning, beheer, controle en evaluatie correct worden toegepast;
 • U stelt ondersteunende documenten en communicaties op voor verschillende doelgroepen;
 • U kunt de werkprocessen op een kritische manier hertekenen;
 • U bent bereid om een jobspecifiek trainingsprogramma te volgen.

Naast uw hoofdtaak als attaché, liggen er voor u uitdagingen te wachten in de verschillende projecten die de uitbreiding van de bevoegdheden van Brussel Fiscaliteit in goede banen moeten leiden. Door uw dossierkennis kan van u een bijdrage gevraagd worden.
U vervult de functie op een zelfstandige wijze en u kunt bepaalde beslissingen nemen. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en/of de kwantiteit van het product of de geleverde dienst

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal (A101).

Loon

Minimum aanvangswedde: 36653,83 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen
 • maaltijdcheques van een waarde van €7/gepresteerde dag
 • hospitalisatieverzekering
 • tegemoetkoming in het abonnement voor trein en De Lijn/TEC (+/- 60%)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding te verkrijgen(22 cent/km)
 • gratis MIVB abonnement
 • verscheidene sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer
 • buurtcrèche
 • eindejaarspremie
 • aangepaste werkuren
 • 35 verlofdagen per jaar