Attaché werkloosheidsreglementering (m/v/x) voor Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • Je werkt mee aan de uitwerking van de wetgeving door instructies, formulieren en infobladen op te stellen en opleidingen te geven aan de stakeholders over de werkloosheidsverzekering.  Zo draag je bij tot de toepassing en de evaluatie van de wetgeving.
 • Je stelt documenten (instructies, omzendbrieven, formulieren, infobladen en website) op om de toepassing van de wijzigingen in de wetgeving en de nieuwe wetgeving over de werkloosheidsverzekering te verzekeren.
 • Je antwoordt mondeling en schriftelijk op complexe vragen van werkloosheidsbureaus, uitbetalingsinstellingen, werkgevers, de strategische cel, burgers, sociale secretariaten of andere over de werkloosheidsreglementering (vb.parlementaire vragen, juridische onderzoeken, schriftelijke adviezen,..).
 • Je volgt de evolutie op van sommige materies van de werkloosheidsverzekering.
 • Je werkt mee aan de formulering van voorstellen tot aanpassing van de wetgeving op basis van vragen van het Beheerscomité, de minister, de strategische cel, andere diensten of zijn eigen dienst.
 • Je realiseert opleidingen of presentaties om medewerkers of derden te informeren. (vb wettelijke wijzigingen vertalen in omzendbrieven).
 • Je informeert de hiërarchie over de activiteiten en de resultaten via vergaderingen, boordtabellen, rapporten,…

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (6 maanden) als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Er is een mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur, na een positieve evaluatie.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar.