Attaché strategische coördinatie (m/v) voor de Rijksdienst voor Pensioenen

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

~ Je werkt mee aan het uittekenen van de strategische langetermijnvisie van de organisatie en je ondersteunt het management bij het vertalen hiervan naar operationele acties. Vanuit die optiek ben je mee verantwoordelijk voor de redactie van een strategisch plan, de bestuursovereenkomst met de Staat en het managementplan. Bij de inhoudelijke uitwerking heb je de mogelijkheid eigen ideeën en zienswijzen aan te brengen.

~ Je werkt mee aan het uitwerken van een globaal change management plan. Je stemt af met projectleiders en departementshoofden en werkt op basis hiervan samen met alle betrokkenen de nodige acties en communicaties uit om de organisatorische veranderingen voor de medewerkers maximaal te begeleiden en het nodige draagvlak voor veranderingen te creëren.

~ Je doet voorstellen om de organisatieprocessen en -structuur efficiënter te organiseren en je ondersteunt de verschillende departementen bij het uittekenen en opvolgen van hun processen. Je werkt hiertoe de nodige op de organisatie afgestemde methodieken inzake BPM (Business Process Management) en templates uit.

~Je doet voorstellen om het interne controlebeleid en het performantiebeheer binnen de organisatie te verbeteren. Je ondersteunt de departementshoofden bij de concrete uitvoering hiervan.

~ Je werkt mee aan de evaluatie van de organisatiedoelstellingen. Hiervoor maak je ook gebruik van een participatieve aanpak waarbij de medewerkers via groepssessies de mogelijkheid krijgen om de organisatiewerking te beoordelen en zelf verbetervoorstellen te doen (bijvoorbeeld via LEAN-methodiek en CAF-methodiek).

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakanties
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot thuiswerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.